N-sensing

Prototype ontwikkeling en toetsen van een nieuwe sensoriek en agro-economische N-adviesmodules voor het GrasMaïs-Signaal (zuivelketen project).

icoon_N-sensing.jpg

Stikstof is de belangrijkste groeiparameter voor grasgroei en bepalend voor het eiwitgehalte van gras. Maar wat is de
actuele stikstofvoorraad in de bodem en het ruw eiwitgehalte van gras? Sensoren die inzicht geven in het N-gehalte van de bodem en gras zijn zeer gewenst om meer grip te kunnen krijgen op de grasgroei, het eiwitgehalte en het oogstmoment van gras.Stikstofbemesting verhoogt de productie en het ruw eiwit van gras. De beschikbaarheid van stikstof in de bodem is echter moeilijk in te schatten vanwege het dynamische karakter van stikstof. Een bodem levert een bepaalde stikstofhoeveelheid uit organische stof (NLV) die gedurende het groeiseizoen vrijkomt. Wanneer de stikstoflevering in het voorjaar precies op gang komt en hoe dit verder in het jaar verloopt is ondoorzichtig en het is de wens om hier meer grip op te krijgen. Sensoren kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Het deelproject N-sensing richt zich op het verkennen en ontwikkelen van near by en remote sensing sensorsystemen om het stikstofgehalte in de bodem en het gewas real time te kunnen meten en op modellen die het stikstofgehalte in de bodem en het gewas voorspellen. Sensormetingen en modelschattingen worden geïntegreerd om tot een goede voorspelling te komen van de groei en de nutritionele waarde van gras. Om metingen en voorspellingen om te zetten in praktische handelingsperspectieven voor melkveehouders wordt een stikstof-/ eiwitadviesmodule ontwikkeld en geïmplementeerd. Het project levert een bijdrage aan een betere mineralenbenutting en het verruimen van de voedervoorziening en het vergroten van het rendement van beweiding. Fase 1 (2017-2018) is gericht op het verkennen, ontwikkelen en testen van N-sensoren. Fase 2 (2019-2020) is gericht op het operationeel inzetten van de ontwikkelde sensoren.

Nieuws

Publicaties

Deelnemende partijen

ZLTO, ZuivelNL, Eurofins-Agro, John Deere Fabriek Horst, Yara, Barenbrug Holland, NEO, Avantes, Tec5, TNO, NLR, Wageningen Environmental Research, Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research.