DISAC

De teelt van aardappelen, granen en ruwvoeders zoals gras en maïs kan aanzienlijk worden verduurzaamd door slim data te verzamelen en te gebruiken bij teeltbeslissingen.

Het project Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) ontwikkelt sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis om teelten (o.a. aardappel en gras) en ketens te optimaliseren. De focus ligt op aardappel- en grasproductie. Binnen het project wordt ook een communicatiestructuur tussen sensoren en landbouwmachines ontwikkeld. Gewasbewerkingen, oogstmomenten en beweiding kunnen zo plaats-specifiek en real-time worden aangepast aan de omstandigheden. Bewaring en de verwerking van producten kunnen zo beter gestuurd worden.

Wat levert het op?

  • Hoger financieel rendement
  • Verduurzaamde productie
  • Lagere milieubelasting
  • Hogere voedselproductie
  • Transparante productieketens

Nieuws

16 juli 2018. In het project N-sensing, deelproject van PPS DISAC, heeft TNO een nitraatsensor ontwikkeld en deze wordt momenteel in samenwerking met Wageningen Research getest. Lees meer over de nitraatsensor

In de Nieuwe Oogst aandacht voor het DISAC en Grass4Farming project. Lees over hoe innovatieve technologie├źn als sensoren en ICT de grasteelt kunnen verbeteren.