Nieuws

Meer natuur in de stad: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector?

Gepubliceerd op
21 oktober 2020

Natuur speelt een belangrijke rol in een stedelijke omgeving. Maar hoe organiseer je dat? En wie betaalt het? Twee onderzoeken van Wageningen Economic Research en Wageningen Environmental Research gaan in op de bijdrage van de vastgoedsector aan een natuurinclusieve leefomgeving. Zij geven inzicht in motieven, barrières en gedrag van de sector in de transitie naar meer natuurinclusief bouwen. Daarnaast laten drie uitgewerkte casestudies zien hoe je natuurinclusief bouwen aanpakt, waar vastgoedpartijen tegenaan lopen en wat succesfactoren zijn.

Een internationale wetenschappelijke literatuurstudie toont een toenemend bewustzijn over de waarde van groen in de stad. Bewoners willen steeds meer groen, maar vastgoedpartijen merken dat inwoners en gemeenten (nog) niet bereid zijn hiervoor te betalen. Natuurinclusief bouwen is duidelijk nog lang geen gemeengoed.

De vastgoedsector beweegt

Uit een telefonische enquête onder honderd partijen in de Nederlandse vastgoedsector blijkt dat zij relatief goed bekend zijn met natuurinclusief bouwen. Meer dan zestig procent van de bedrijven bouwt naar eigen zeggen al natuurinclusief. De aantrekkingskracht van natuurinclusief bouwen ligt zowel in maatschappelijk belang als in bedrijfsbelang. Van degene die dit niet doen, kan ruim zestig procent zich voorstellen dit over vijf jaar wel te doen. Als belangrijkste belemmering voert de geringe betalingsbereidheid onder afnemers de boventoon.

Aansprekende voorbeelden

Om sectorbreed natuurinclusief te gaan bouwen, is er behoefte aan meer inzicht en grip op de materie. In Nederland zijn enkele aansprekende voorbeelden van natuurinclusief bouwen. Denk aan Amsterdam Vertical (groene pijlers in Sloterdijk Centrum), Wickevoort (wonen op een groen landgoed) en Trudo Toren in Eindhoven (verticaal woonbos). Deze drie projecten laten zien dat natuurinclusief bouwen niet eenvoudig is, maar de ervaringen bieden waardevolle lessen over hoe het wel kan.

Vasthoudendheid is cruciaal

Uit de voorbeelden blijkt onder meer dat betrokken partijen diverse obstakels tegenkomen om hun natuurinclusieve visie daadwerkelijk te realiseren. Zij krijgen te maken met partijen die er anders in staan dan zij of niet over de juiste mogelijkheden beschikken. Vasthoudendheid is hierbij cruciaal voor succes. Ook de bereidheid om risico te dragen door te innoveren speelt een belangrijke rol. Ontbrekende kennis kan een barrière vormen, maar uiteindelijk ontwikkelden de voorlopers nieuwe kennis en innovatieve verdienmodellen die breed toepasbaar zijn in de toekomst.