Nieuws

De BAATman ziet de tijd vliegen (en vergeet te plannen)

Gepubliceerd op
21 september 2023

Meteen na de eerste column in mei moet de BAATman door het stof. Deze tweede column heeft veel te lang op zich laten wachten. De planning was om maandelijks een blog te schrijven. Maar het opzetten van de PPS BAAT, diverse communicatie-activiteiten en afronden en opzetten van andere projecten hebben ervoor gezorgd dat de BAATman niet aan de tweede column toekwam. En nu zijn er al vier maanden voorbij.

Uitdagend jaar

Ook het teeltseizoen als boer en adviseur was uitdagend en daardoor druk. Eerst te nat en koud om te zaaien en poten, vervolgens een lange periode te droog, gevolgd door een periode weer te nat geven hoofdbrekens hoe het gewas goed in de benen te houden. Beregenen, bemesten, gewasbescherming; elke keer moet nagegaan worden wat de beste maatregel is gezien de buitengewone omstandigheden. En ondanks alle moeite regelmatig met een opbrengst die minder was dan vooraf gehoopt.

Goede planning is het halve werk

Uitdagende omstandigheden zijn geen reden om niet te plannen, zowel in de teelt als bij het regelmatig schrijven van deze column. Met een goede planning ben je voorbereid, ook op meer extreme omstandigheden. Niet alleen omdat je nagedacht hebt over wat te doen in bepaalde omstandigheden maar vooral ook omdat je aan de voorkant maatregelen kan nemen om effecten van extreme omstandigheden te verminderen. Bijvoorbeeld door de ontwatering of vlaklegging van een perceel voor het seizoen al aan te pakken, of meer organische stof toe te dienen om het vochtvasthoudend vermogen te verbeteren.

Baat Logo Definitief.jpg

Tijdig starten

Ook de bemestingsplanning is van belang om tijdig te starten. Misschien nu nog wat vroeg, midden in de oogstperiode, maar het is belangrijk om nu al te starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld met:

  • Zie je effecten van de keuzes van voor dit seizoen terug in de oogst, gewasgroei of bodem?
  • Vast te leggen wat dit jaar goed ging en wat beter kan, waar liggen knelpunten die een oplossing vragen.
  • Welke percelen dit najaar te bemonsteren voor bodemvruchtbaarheid

Op deze wijze zorg je dat je voorbereid bent om deze winter een goed bemestingsplan te maken en volgend jaar een goede teelt hebt. Ook de BAATman zal voorbereidingen treffen om beter te plannen en zo te zorgen dat er maandelijks een interessante column ligt.

Plannen in de PPS BAAT

En de PPS BAAT? Daarin is juist veel aandacht besteed aan plannen: werkplannen voor de komende periode zijn opgesteld en besproken met de stuurgroep. De uitvoering gaat nu van start. In de volgende columns zal de BAATman hier meer over vertellen.

Contact

Janjo de Haan

PPS BAAT

De PPS BAAT (BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht) is een vierjarig onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen in de akkerbouw. Het onderzoek in de PPS wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en NMI. De PPS wordt gefinancierd door TKI Agri&Food, BO-Akkerbouw en private partners. Partners in de PPS zijn: BO-Akkerbouw, Agrifirm, CZAV, van Iperen, Cosun, IRS, AVEBE, VAVI, BVOR, NCM, Meststoffen NL, Yara, ICL en Eurofins.