Nieuws

CBAV-Webinar: kosten en milieu sparen door hogere stikstofefficiëntie, wat zijn de opties?

Gepubliceerd op
17 november 2022

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert 15 december 2022 een webinar rond de stikstof. In het webinar gaat het om de vraag welke opties er zijn om de stikstofefficiëntie te verhogen en het gebruik van stikstof te beperken om zo (financiële) opbrengsten te behouden en beter te voldoen aan de maatschappelijke eisen.

Datum: 15 december 2022
Tijd: 13:30 - 15:30

Onderwerpen in dit webinar zijn:

 1. Stikstof en overheidsbeleidGerard Ros, NMI
  Gerard licht toe wat de (voorgenomen) regelgeving rond ammoniakemissie en het 7e actieprogramma nitraat betekent voor de akkerbouw in Nederland. Hij geeft aan wat de maatregelen zijn om de stikstofefficiëntie te verhogen. Ook geeft hij aan of de maatwerkaanpak kan bijdragen tot een oplossing van de knelpunten door deze regelgeving.
 2. Verhogen van stikstofefficiëntie door aanpassingen bouwplan en gebruik groenbemestersWim van Dijk, WUR
  Wim presenteert de mogelijke opties om met aanpassing van bouwplan en meer gebruik van groenbemesters de stikstofefficiëntie te verhogen. Ook de andere consequenties van deze wijzigingen zoals financieel resultaat en ziekte en plaagbeheersing worden behandeld.
 3. Bijdrage van circulaire meststoffen aan een hoge stikstofefficiëntie, een betere kringloopsluiting, lage milieuverliezen en een goed financieel resultaatRomke Postma, NMI
  Romke presenteert de mogelijkheden die gebruik van circulaire meststoffen kunnen bieden om een hoge stikstofefficiëntie te combineren met een betere kringloopsluiting, lage milieuverliezen en een goed financieel resultaat. Er wordt tevens ingegaan op praktische aspecten (o.a. toediening) en mogelijkheden binnen wet- en regelgeving.
 4. Ervaringen vanuit NNPL om met precisiebemesting stikstofefficiëntie te verbeterenCorné Kempenaar, WUR
  Corné licht toe wat de ervaringen van boeren in NNPL zijn om met precisiebemesting de stikstofefficiëntie te verhogen.
 5. Ontwikkeling nieuwe bemestingsadviezen in PPS BAATJanjo de Haan, WUR
  Janjo licht de nieuwe PPS BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT) toe. In deze PPS worden in de komende vier jaar nieuwe praktisch toepasbare bemestingsadviezen ontwikkeld voor de akkerbouw die ook inzicht geven in de milieuprestaties.

Hoe deel te nemen

Deelname aan het webinar is gratis maar aanmelding verplicht. Je kan je nu aanmelden voor het webinar via deze link. Kort voor 15 december ontvang je een link naar het webinar. Je kunt vooraf al enkele vragen aan de sprekers stellen