Tiemen Nanninga

Directeur / Adviseur Nieuwe Sanitatie

Expertises

Nieuwe Sanitatie, duurzame omgang met (afval)water, terugwinning grondstoffen (water, energie, nutrienten) uit reststromen (afvalwater, GFe,) en hergebruik, wettelijke aspecten afvalwaterzuivering en hergebruik, IBA's en decentrale zuiveringssystemen, internationale ontwikkeling en irrigatie.

Achtergrond

Tiemen Nanninga heeft meer dan 10 jaar ervaring met decentrale (lokale) behandeling van verschillende reststromen (afvalwater, GFe) en terugwinnen van grondstoffen voor hergebruik. Hij heeft meerdere haalbaarheidsstudies naar toepassing van Nieuwe Sanitatie in woonwijken uitgevoerd. Ook adviseert hij over omgang met afvalwater in het buitengebied. Tiemen is daarnaast betrokken bij de opzet, opstart en monitoring van verschillende innovatie- en pilotprojecten.

Tiemen heeft een Master in Internationaal Land en Water Beheer met als specialisatie Irrigatie en Waterbouwkunde (2011; Wageningen Universiteit), en een Advanced Master in International Development (2012; Radboud Universiteit). Vanuit deze achtergrond heeft hij een multi-disciplinaire benadering, waarbij de (duurzaamheids)doelstellingen vanaf het begin inzichtelijk gemaakt worden. De kern van het werk is technologisch, met sterke integratie van economische-, sociale-, governance-, en wettelijke aspecten.

Naast zijn werk als adviseur is Tiemen ook directeur van LeAF.

Publicaties