News

Nieuw onderzoek: Acceptatie van Nieuwe Sanitatie in Nederland

Published on
March 2, 2018

Nieuwe Sanitatie is doelmatig omgaan met afvalwater zodat grondstoffen kunnen worden herwonnen en emissies naar de omgeving worden geminimaliseerd, vaak op een kosteneffectieve manier. Dit gaat gepaard met zowel technologische als sociale innovaties. Recent onderzoek onder Nederlandse eindgebruikers laat zien dat positieve milieueffecten, beheersing van risico’s en kansen voor de gebruikers belangrijke drijfveren zijn voor de publieke acceptatie van Nieuwe Sanitatie projecten. 64% van de deelnemers gaf aan op dit moment open te staan voor Nieuwe Sanitatie projecten. Deze bevindingen onderstrepen de insteek die LeAF hanteert bij Nieuwe Sanitatie projecten. Door de ambities, drijfveren en stippen op de horizon van key stakeholders expliciet te maken en hierop aan te sluiten ontstaat er draagvlak voor innovaties.

U kunt het artikel in Water Research hier lezen en downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Weijma, en meer informatie over Nieuwe Sanitatie en onze werkwijze staat hier.