Laboratoriumfaciliteiten

LeAF heeft haar laboratorium in het Technotrongebouw van Wageningen UR en biedt diverse faciliteiten.

LeAF lab

LeAF lab

Het LeAF lab is uitgerust met (schud)incubatoren voor BMP of juist aerobe testen en opstellingen voor andersoortig onderzoek. Voorbeeld daarvan zijn fysisch-chemische testen zoals pH- en temperatuur-controleerde vorming van struviet in mest, afvalwater, (vergist) slib of rejectiewater. LeAF deelt deze ruimte met het microbiologisch lab van vakgroep milieutechnologie. Deze is uitgerust met een anaerobe tent, twee microscopen (een stereo) uitgerust met digitale camera en verbonden met een computer voor beeldanalyse, een gasmenginstallatie voor headspaces en een gaswisselapparaat. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onder alle gewenste omstandigheden (batch)experimenten in te zetten.

Cabine Modutech

Cabine Modutech

LeAF heeft permanent de beschikking over een cabine in het Modutech (Modular Biobased and Environmental Sciences and Technology Facility), een spiksplinternieuwe goed uitgeruste onderzoeksfaciliteit. Die cabine kan worden gebruikt voor (langdurend) onderzoek voor anaerobe en/of aerobe behandeling van biomassa, afval(water) stromen in speciaal daarvoor ontworpen reactoren of CSTRs zowel in mesofiele als thermofiele condities. Dit stelt ons in staat om aan de wensen van de meeste van onze opdrachtgevers tegemoet te komen.

Het Modutech is via een pijpleiding verbonden met de RWZI Bennekom. Zodoende is er in het Modutech ook onbehandeld huishoudelijk afvalwater beschikbaar voor onderzoek. Sinds de installatie van vacuĆ¼m- en scheidingstoiletten en watervrije urinoirs in het gebouw is het ook mogelijk om te werken met aan de bron gescheiden humaan afvalwater.

Analytisch lab

Analytische faciliteiten

LeAF kan bovendien gebruik maken van de uitstekende labfaciliteiten van de vakgroep Milieutechnologie, zoals een natchemisch lab, stoven, een instrumenteel laboratorium met GC, LC en LC-MS, en een metalenlab uitgerust met ICP-OES en AAS voor de analyse van metalen. Ook is recent een XRD aan de faciliteiten toegevoegd, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het bepalen van de samenstelling van anorganische materialen als struviet. Binnen Milieutechnologie is het Servicelab ETE actief. Dit gecertificeerde lab kan op aanvraag verschillende analyses uitvoeren. LeAF maakt ook gebruik van het Servicelab voor bijvoorbeeld CZV, N en P analyses of het bepalen van de samenstelling van biogas (zoals CH4, CO2, of N2O). Door deze mogelijkheden kunnen we betrouwbaar een grote range aan parameters kwantificeren.