Bladbehandeling met Ultima

Ultima (bladbehandeling)

De bladbehandeling met Ultima dient steeds uitgevoerd te worden als de planten zo'n 10 à 20 cm hoog zijn, met de eerste behandeling rond begin mei.

LET OP: deze methode is niet toegestaan volgens het gebruiksvoorschrift. Vraag voor de toepassing een ontheffing aan bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen biociden (Ctbg). Deze methode heeft (mogelijk) schadelijke effecten op overige vegetatie, bodem en grondwater.

De professional die in het bezit is van een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid besproeit de volledige planten met Ultima als ze ongeveer 10 à 20 cm hoog zijn. De eerste behandeling valt rond begin mei, herhaal de behandeling daarna elke 3 weken gedurende een groeiseizoen. Gebruik hiervoor een rugspuit met afschermkap of een motor-aangedreven spuit met spuitlans, uitgerust met een enkele spuitdop en afschermkap. Ultima is een contactmiddel, spuit alle plantdelen daarom goed nat, tot het middel van het blad afloopt. Dien eventueel een hechtmiddel toe, bijvoorbeeld Squall. Hiervoor is per (volledig bedekte) m2  ongeveer 16 ml Ultima nodig, in een 1 op 6 oplossing met water.

Effectiviteit

Bestrijding met Ultima geeft op korte termijn positieve resultaten, maar is in vergelijking met andere chemische methoden toch minder effectief. Uit veldwaarnemingen kwam het volgende resultaat: als je een jaar stopt met de behandeling groeit de duizendknoop volledig terug, zelfs tot dezelfde hoogte als voor de start van de behandeling.

Kosten

De kosten voor bestrijding middels Ultima zijn relatief hoog in vergelijking met andere chemische methoden. Naast dat het middel prijzig is, is een groot aantal manuren nodig. De gemiddelde kosten per are per jaar bedragen €520 (€5,20 per m2) over een periode van 4 jaar. Over een periode van 8 jaar dalen de gemiddelde kosten naar €466 (€4,66 per m2) per are per jaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

Geen specifieke voordelen

Nadelen

  • Tijdens het toepassen van de methode moet de temperatuur tussen de 10°C en 25°C liggen
  • Voer de werkzaamheden tijdens droog en zonnig weer uit (de werking is dan het beste).
  • Het mag niet te hard waaien tijdens de behandeling, het middel komt anders buiten de groeiplaats terecht. Drift in de omgeving van oppervlaktewater moet worden voorkomen.
  • Pas de behandeling niet toe wanneer de duizendknoop door regen of dauw vochtig is, of op momenten dat er in de eerste 8 uur na behandeling regen wordt verwacht. Vocht zorgt ervoor dat Ultima van het blad afloopt voordat de werkzame stoffen hun werk kunnen doen.

Ultima is geclassificeerd als een laagrisicomiddel, maar heeft mogelijk neveneffecten op het milieu.

Meer informatie