Grond verhitten - Hete luchtinjectie (in/ex-situ)

Bij deze methode wordt met duizendknoop besmette grond thermisch gereinigd door middel van hete luchtinjectie. Na het verwijderen van de bovengrondse plantendelen wordt de grond afgegraven, in depot opgeslagen en verhit. Na behandeling is de grond duizendknoop vrij en geschikt voor hergebruik.

Na verwijdering van de bovengrondse delen van de duizendknoop wordt de met wortelstokfragmenten verontreinigde grond afgegraven en zonder verdere voorbewerking in een depot opgeslagen. In het depot worden verticale, stalen filterbuizen op beperkte afstand van elkaar geplaatst. Boven op elk filter wordt een heater aange­bracht. Met behulp van een sterke ventilator wordt lucht door slangen via de heaters en de filters de bodem in geblazen. De warme lucht die onder druk wordt ingeblazen, verspreidt zich in het depot. Op deze manier wordt het hele depot opgewarmd. Isolatie­matten die op de grond zijn aangebracht zorgen ervoor dat de warmte zoveel mogelijk in de grond wordt gehouden.

Opbouw depot (schematisch). Stalen filters met heaters boven het depot. Tussen de filters temperatuursensoren
Opbouw depot (schematisch). Stalen filters met heaters boven het depot. Tussen de filters temperatuursensoren

Effectiviteit

Na de thermische behandeling zijn geen vitale wortelstok­fragmenten meer aangetroffen. Na behandeling is de grond gedurende vier maanden regelmatig geschouwd, hierbij is geen hergroei van duizendknoop waargenomen. De grond is geschikt verklaard voor hergebruik. In een tweede pilot wordt ter plaatse (in-situ) een groeiplaats in Amsterdam behandeld. Hier groeit de Japanse Duizendknoop in een talud en bedreigt de infrastructuur ter plaatse.

Opbouw installatie voor verhitting grond
Opbouw installatie voor verhitting grond

Kosten

De kosten zijn nog onbekend, het is afhankelijk van de situatie.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Hoge effectiviteit, volledige eliminatie van duizendknoop mogelijk.
  • Eenmalig een grote ingreep, na behandeling is de grond geschikt voor hoogwaardig hergebruik.
  • Twee weken na behandeling komen de eerste kruiden (niet duizendknoop) en grassen weer terug.
  • Geen roering van de grond bij in situ toepassing en geen kans op verdere verspreiding door transport van besmette grond naar een depot.

Nadelen/risico's

  • Energieverbruik, lager energieverbruik haalbaar door optimalisatie van het proces.
  • Afgraven van besmette grond is niet op alle locaties mogelijk zoals bij kabels en leidingen of in de kroonprojectie van bomen.
  • Werkt bewezen met zandgrond, het is nog onbekend in hoeverre deze methode geschikt is voor andere grondsoorten.

De sanering van de oorspronkelijke groeiplaats, waar de besmette grond vandaan kwam, is afhankelijk van de zorgvuldigheid en volledigheid waarmee deze is afgegeraven. Voor het afgraven van duizendknoop groeiplaatsen wordt geadviseerd de richtlijnen uit het Landelijk Protocol omgaan met Aziatische duizendknopen, Infoblad D te volgen om verdere verspreiding te voorkomen.

Contact

Deze methode is ontwikkeld door Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V

Meer informatie