Walkability

Binnen WUR lopen naast SIGS meerdere projecten rondom stedelijk groen en walkability. Zo draagt een betere beloopbaarheid bij aan een functionele stad als gezonde, veilige en aantrekkelijk habitat voor mensen. Groen is hierbij een belangrijk middel.

Wageningen University & Research hebben een checklist ontwikkeld met indicatoren om de beloopbaarheid van straten, buurten en wijken te meten, gerelateerd aan doelgroepen die gebruik (willen) maken van deze wegdelen. Deze checklist kan worden gebruikt als handelingsperspectief voor diverse beleidsopgaven van gemeenten. WUR ontwikkelt een tool om via open source data de indicatoren daadwerkelijk te meten op straat-, buurt- en wijkniveau zodat dit inzicht geeft in de uitgangssituatie. De tool kan in een ontwerpplan worden gebruikt om te zien welke indicatoren zijn te verbeteren en welke te behouden, zodat diverse belevingssferen ontworpen kunnen worden gerelateerd aan doelgroepen.

Kijk voor meer informatie op:

Dit project loopt bij Wageningen University & Research. Martin Goossen is de projectleider en is bereikbaar via martin.goossen@wur.nl of 0317-481674,

ruimtevoorlopen.png