Literatuuronderzoek Natuur-inclusief Bouwen

Veerle Vink (Biologie, Uva) heeft voor het SIGS project eind 2020 een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke feiten over natuurinclusief bouwen.

Co-e xisting with wildlife in cities:a literature review on nature-inclusive urban development Veerle B. Vink, November 2020. Uva & WUR.

Samenvatting

Met een snelle toename van verstedelijking over de hele wereld, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit de biodiversiteit beïnvloedt, vanuit het natuurbehoudperspectief. Het potentieel van stedelijke omgevingen voor biodiversiteit wordt inmiddels steeds breder erkend en heeft geleid tot een toenemende belangstelling van (landschap) architecten, planners en stedenbouwkundigen om meer natuurinclusieve stedelijke ontwikkelingen te realiseren om de biodiversiteit in steden te vergroten. Dit rapport presenteert een literatuurstudie over het bewijs en de actuele stand van de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling. Het adresseert de belangrijkste argumenten om natuur op te nemen in de stedelijke ontwikkeling, bespreekt verschillende ruimtelijke scenario’s voor de uitvoering inclusief bruikbare maatregelen op bouw-, kavel-, blok-, straat- en wijkniveau, en reflecteert op de weg voorwaarts in natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling..