LociMotive : interactief geo-platform voor het onderhouden van burgerinitiatieven

LociMotive is een digitaal platform dat wordt ontwikkeld om burgers te betrekken bij wetenschap en gegevensverzameling, de zogenoemde Citizen Science. Het platform stelt burgers in staat kennis over hun omgeving te verzamelen en te delen, en daarmee een actieve en betrokken rol te spelen in hun stad of regio. Innovatief is dat burgers als knooppunten in een monitoringsnetwerk fungeren en data op locatie verzamelen en beheren en daarmee een bijdrage leveren aan kennis over hun eigen leefomgeving. Dit platform faciliteert daarmee het zelforganiserend vermogen van burgers met de kracht van de burger, namelijk vanuit de basis.  

In de workshop zetten we een concrete casus in waarin het initiatief makkelijk vanuit de burger kan ontstaan en waarin een meetnet een centrale rol speelt. Het doel van de workshop is om feedback te krijgen op LociMotive en meer inzicht te krijgen in de betekenis en de rol van Citizen Science. De workshop is interactief, waarbij groepjes onderdelen van de casus nader uitwerken in de vorm van een business case.

Workshopleiders:

Jandirk Bulens

Jandirk Bulens werkt sinds 1990 bij Alterra onderdeel van Wageningen University en Research Centre bij het team Spatial Knowledge Systems. Hij is betrokken bij projecten gericht op ruimtelijke onderzoeksvragen in onder andere ruimtelijke analyse, informatie infrastructuren, geo-standaardisatie, en communicatie en visualisatie van ruimtelijke gegevens en informatie.

In de ontwikkelingen van vandaag met de “Data Explosie”, Open Data, sensors, social media data en het gebruik van veelsoortige Apps op een scala van mobiele apparaten is het voor resultaat belangrijk dat de gebruikers voorop staan en niet de techniek. Alleen dan kan meerwaarde gecreëerd worden uit deze huidige ontwikkelingen.

Joske Houtkamp

Joske Houtkamp werkte van 1990 – 2010 als onderzoeker en universitair docent bij de Universiteit Utrecht, waarvan de laatste 10 jaar bij het departement Informatica. Sindsdien werkt zij als onderzoeker bij het team Spatial Knowledge Systems van Alterra, onderdeel vanWageningen University en Research Centre. Haar aandacht gaat uit naar human centered design and human computer interaction. Hoe kunnen applicaties zodanig worden ontworpen dat informatie effectief wordt overgebracht en dat gebruikers gemotiveerd blijven om informatie te delen?

Bas Vanmeulebrouk

Bas Vanmeulebrouk werkt als GIS Software Engineer bij het team Spatial Knowledge Systems van Alterra, onderdeel van Wageningen University en Research Centre. Hij houdt zich met name bezig met het ontwerpen en implementeren van op open standaarden en open source software gebaseerde internet GIS toepassingen.

Bas Breman

Bas Breman werkt sinds 2008 als onderzoeker en onderzoekscoördinator bij Alterra, onderdeel van Wageningen University en Research Centre. Zijn expertise ligt onder andere op het vlak van participatieve processen in waterbeheer en op het gebied van plattelandsontwikkeling, met een focus op processen van marginalisatie en krimp. Op dit moment is hij projectleider van het project WaterTrust met een focus op participatieve monitoring.