Efficiënt (her)gebruik van organische (rest)stromen

Organisch materiaal kan op veel manieren worden gebruikt en hergebruikt om een circulaire economie te realiseren.

De nieuwe, circulaire economie hanteert een ander model dan de ‘oude’, lineaire economie die werkt volgens het model ‘ take, make, waste’. Daarover bestaan veel ideeën, maar welke draagt nu het meeste bij aan de cirkeleconomie? Dit kan vanuit verschillende oogpunten worden bekeken: verdienmogelijkheden, realisme, ecologische footprint, enz.

In deze workshop zullen een paar mensen kort iets over hun initiatief zeggen. Deelnemers kunnen hun ideeën daar aan toevoegen. Vervolgens wordt in deelsessie besproken wat de voor- en nadelen van verschillen ideeën zijn en hoe deze kunnen worden omgezet in werkbare business modellen.

Workshopleider: Jeroen Kruit

Jeroen Kruit is landschapsarchitect en werkt als onderzoeker bij Alterra Wageningen UR aan de diverse aspecten die komen kijken bij onze veranderende samenleving. Zijn werk beweegt zich tussen actie-onderzoek in de burgermaatschappij tot evaluaties op het gebied van duurzaamheid en economie. Onderwerpen daarbij zijn onder meer zelforganisatie, gebruik van braakliggend terrein, stadslandbouw en (gemeenschappelijke) voedseltuinen, reductie van ecologische voetafdruk en duurzame groei.