Creatief met kaarten

Kaarten maken is nog steeds een vak apart, maar moderne tools stelt iedereen in staat om daar aan bij te dragen. Met behulp van GPS en internet zet je snel de omgeving op de kaart. De workshop gaat over kansen en uitdagingen van deze manier van werken. We gaan in op de rol van crowd-sourcing voor het bijhouden van kaartmateriaal en hoe kwaliteit en vertrouwen daarin verweven zijn.

Technologie en tools maken het mogelijk dat we op een andere manier naar het maken van kaarten te kijken. De inzet van de ‘crowd’ is bijvoorbeeld zo’n opkomend alternatief. Erg uitdagend, maar wat kunnen we de kwaliteit borgen? En hoe gaan we om met ‘eigen belang’ en andere motieven van mensen om de geo-informatie te kleuren?

Aan de hand van de volgende case gaan we op de materie in: Het inmeten van de grenzen van landbouwpercelen door boeren zelf. Deze gegevens worden op de boerderij zelf gebruikt, worden gestuurd aan derden als grondslag voor facturen en subsidies. Hoe kunnen we deze gegevens adequaat hergebruiken? Hoe kunnen we de kwaliteit borgen? En wie beslist over wat er met de gegevens mag gebeuren? Deze interactieve workshop laat u de dilemma’s van crowd sourcing beleven om gezamenlijk een aantal antwoorden daarop te formuleren.

Tamme van der Wal:

"Mijn passie ligt in de inzet van geo-informatie bij organisaties die geo-informatie strategisch in (willen) zetten voor de verbetering van de bedrijfsactiviteiten en het inrichten van innovaties. Ik bestudeer de knelpunten en draag oplossingen aan om deze te overwinnen. Ik redeneer daarbij vanuit de toepassing en de wensen van de mensen. Sinds 2009 doe ik dit vanuit AeroVision, een creatief advies- en onderzoeksbureau op het snijvlak van informatie en innovatie. Binnen AeroVision houd ik houd me vooral bezig met innovaties in de landbouw. Als rode draad speelt hierbij de inzet van geo-informatie en satelliettechnologie door zowel boeren en overheden.”