Programma

Woensdag 27 november

Biomimicry

De natuur gebruiken als inspiratiebron voor het oplossen van grote en kleine problemen, dat is wat Biomimicry beoogt. Deze methode probeert principes uit de natuur te doorgronden en de lessen daaruit te gebruiken om te komen tot innovaties voor technische- , medische-  of sociaal/organisatorische uitdagingen.

10.00 uur tot 10.30 uur – Keynote Biomimicry door Bob Ursem (TU Delft)

10.30 uur - koffie

11.00 uur – 13.00  -  Workshops
U kunt kiezen uit de volgende opties :

 1. Biomimicry : nut voor uw business
 2. Golflengte 3.8 miljard scherp afstemmen op biomimicry
 3. Ondernemersmodellen uit de natuur

14.00 uur tot 14.30 uur – Keynote Circular Economy door Guido Braam (CEO Circle Economy)

14.45 uur – 16.45  -  Workshops:

U kunt kiezen uit de volgende opties :

 1. Duurzaam Bouwen in de Circulaire Economie
 2. Circulaire transitie in de Amsterdamse metropoolregio
 3. Efficiënt (her)gebruik van organische (rest)stromen
 4. Four returns / Three zones: de essentie van een business model voor ecosysteemherstel

Inschrijven


Programma donderdag 28 november


We starten om 10 uur met een welkom en een uitleg van de mogelijkheden. De dag eindigt rond 16.30 met een borrel.
Workshops (gehele dag parallel aan hub)

Pop Up Hub (gehele dag, grote zaal)

 1. Staatsbosbeheer als maatschappelijke onderneming

 2. Workshop sociaal ondernemen

Citizen Science: burgers betrekken

 1. LociMotive: interactief geo-platform voor het ondersteunen van burgerinitiatieven
 2. Creatief met kaarten
 3. Nieuwe technologie voor citizen en community science.
 4. Natuurwaarnemingen door burgers

16.30 Borrel en afsluiting

Inschrijven