Circle Economy: kringlopen sluiten

De nieuwe, circulaire economie hanteert een ander model dan de ‘oude’, lineaire economie die werkt volgens het model ‘ take, make, waste’.

Een model dat gebaseerd is op de natuur, waarbij afval niet bestaat omdat alles wordt hergebruikt. En een model waarbij biobased grondstoffen het basismateriaal vormen in plaats van eindige grondstoffen. Bovendien vraagt de circulaire economie om het optimaliseren van complete productie- en (her)gebruikssystemen, en werkt bij voorkeur met gesloten kringlopen. Daarvoor is veel uitwisseling van ideeën, informatie en kennis nodig. Samenwerking is belangrijk bij het realiseren van deze systemen waarbij verschillende bedrijven gezamenlijk een optimaal systeem creëren.

Woensdag 27 november

14.00 uur tot 14.30 uur – Keynote Circular Economy door Guido Braam (CEO Circle Economy)


Guido Braam
Guido Braam

'Accelerating the transition to a circular economy'

Als eindverantwoordelijke voor de Circle of Action (projectteam van de non-profit Circle Economy Coöperatie) houdt Guido zich dagelijks bezig met alles wat nodig is voor de versnelling richting de circulaire economie. Hij betrekt daarbij alle relevante stakeholders voor deze systeemwijzing, namelijk wetenschap, individuen, overheid, ondernemers en ondernemingen. De kern van de werkzaamheden is het uitvoeren van de circulaire trajecten. Guido heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Zijn persoonlijk overtuiging dat sociaal ondernemerschap de oplossing is voor maatschappelijk vraagstukken heeft er toe geleid dat hij de afgelopen 10 jaar verschillende sociale ondernemingen heeft opgezet. Zijn consultancy achtergrond heeft hem geholpen inzage te krijgen in de werking van de meest uiteenlopende organisaties, zijn ondernemersachtergrond heeft bijgedragen om te begrijpen hoe kleine bedrijven en start-up het beste kunnen werken.14.45 uur – 16.45  -  Workshops:

U kunt kiezen uit de volgende opties :

  1. Duurzaam Bouwen in de Circulaire Economie
  2. Circulaire transitie in de Amsterdamse metropoolregio
  3. Efficiënt (her)gebruik van organische (rest)stromen

Inschrijven