Persbericht

Zeven nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

Gepubliceerd op
1 juni 2018

Tijdens het jaarevent van Groene Cirkel Bijenlandschap bij Heineken hebben BIZ Grote Polder, De Groene Stad, Gemeente Nieuwkoop, Wellantcollege, Dunea, Landschapstafel Duin- en Bollenstreek en NL Greenlabel de visie van het Bijenlandschap ondertekend. Hiermee is het aantal partners uitgebreid naar 27 en zijn de regio en de reikwijdte van het Bijenlandschap aanzienlijk vergroot.

“Bijvriendelijk beheer behoort wat ons betreft aan de basis van het groenonderwijs. Wij zien de wilde bijen dan ook als boegbeeld voor de nieuwe groene mbo-opleidingen.” Aldus Leo van der Sluijs van het Wellantcollege, één van de nieuwe partners.

Met de ondertekening van de visie spreken de partners af zich in te spannen voor het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bij en van de wintersterfte bij de honingbij. De partners doen dit door een netwerk van bloemrijke verbindingen te maken met voldoende voedsel en nestgelegenheid en zo tegelijkertijd het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken, en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Tijdens het jaarevent kwamen zo’n 130 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, bedrijven, natuurorganisaties, hoveniers en geïnteresseerde burgers bij elkaar. Samen gingen ze in gesprek over biodiversiteit in het onderwijs voor groenbeheerders, deelname van burgers in bijenonderzoek en nieuwe bijvriendelijk ingerichte gebieden.

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis, sprak zijn zorg uit over de harde scheidslijn tussen landbouw en natuur waardoor soorten niet kunnen verspreiden. Verder vertelde hij trots hoe Groene Cirkel Bijenlandschap voorop loopt met het op de kaart zetten van de wilde bij. TV-persoonlijkheid en tuinman Lodewijk Hoekstra van Greenlabel, deelde het bijzondere feit dat kunstgras het meest verkochte item is in tuincentra. Hij vroeg zich net als Leo Maat, dagvoorzitter en wethouder gemeente Alphen, af hoe wij tuinen weer natuurvriendelijk kunnen maken. Daarvoor is belangrijk dat ook hoveniers bijvriendelijk werken als uitgangspunt in hun opleiding meekrijgen. Dat gaat nu ook gebeuren, vertelde Leo van der Sluijs, van het Wellantcollege. Yuri Matteman van Naturalis sprak over Citizen Science: burgers inspireren om de natuur te onderzoeken. De resultaten van de Nationale Bijentelling, 4369 burgers telden 44.701 bestuivers, ziet hij als een goed voorbeeld hiervan. Verder waren er verschillende workshops, waaronder de Vlinderstichting over het kleurkeurmerk van bermen. Er is veel vraag naar het keurmerk, dat naar verwachting eind dit jaar klaar zal zijn. Naast de workshops waren er ook excursies en een informatiemarkt.

Quotes overige ondertekenaars


Kees Prins van Biz Grote Polder in Zoeterwoude: “Voor ons is het een logische stap om de visie te ondertekenen. We zijn in brede zin al bezig met duurzaamheid op het bedrijventerrein. De ondernemers hebben het bijenproject dan ook goed ontvangen.”

Marie José Fles, wethouder gemeente Noordwijk ondertekende namens de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek, waarin de zes gemeenten van de duin-en Bollenstreek deelnemen: “Wij vinden biodiversiteit erg belangrijk en onderschrijven daarom de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap. De komende jaren gaan wij gezamenlijk aan de slag met ecologische zones en bloemrijke bermen voor de natuur, de toeristen en de bewoners.”

Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel: “Tijdens het jaarevent heb ik spontaan besloten de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap te ondertekenen. NL Greenlabel heeft veel belangrijke kennis die wij graag willen inbrengen in de Groene Cirkel Bijenlandschap.”

Mireille van Velde, De Groene Stad: “Niet veel mensen weten dat een Groene Stad de beste bijenbiotoop is die je kan hebben. Er is veel meer diversiteit aan soorten dan in de monoculturen op het in het buitengebied. Hiervoor moeten bewoners en gemeenten zich inzetten. De Groene Stad wil zich hiervoor inspannen.”

Antoinette Ingwersen, wethouder gemeente Nieuwkoop: “ Biodiversiteit is een speerpunt in ons groenbeleid. Met deze ondertekening maken wij verder werk van bestuiving in de natuur en in het netwerk met onze partners. Wij willen hierin graag veel van elkaar leren.“

Aad de Waal Malefijt, Dunea: ”Dunea is gebaat bij een hoge biodiversiteit om met een gezonde natuur betrouwbaar drinkwater te maken. Dit is voor ons de goede reden waarom Dunea de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap ondertekent.”