Nieuws

Workshop over Groene Cirkels bij Congres der Bestuurskunde

Gepubliceerd op
9 mei 2018

Op dinsdag 15 mei geeft Timo van Tilburg van Hoogheemraadschap van Rijnland een workshop over Groene Cirkels op het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Onder de noemer 'Hoe moeilijk kan samenwerking tussen overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven nu eigenlijk zijn?', geeft Van Tilburg de aanwezige bestuurskundigen inzicht in de samenwerking tussen de partners van Groene Cirkels.

Het jaarlijkse Landelijk Congres der Bestuurskunde (www.lcb.nl) is de grootste bijeenkomst van bestuurskundigen in Nederland. Dit jaar vindt het congres plaats bij de Universiteit Groningen.

In zijn workshop bespreekt Van Tilburg wat de vijf partners in Groene Cirkels (Heineken, Provincie Zuid-Holland, Naturalis Biodiversity Center, Wageningen Environmental Research en het Hoogheemraadschap van Rijnland) bereikt hebben, waar zij tegenaan lopen en welke dilemma’s naar boven komen.

Samenwerken voor klimaatverandering en duurzaamheid

Heineken, de grootste brouwer van Europa wil een klimaatneutraal biertje maken. Het hoogheemraadschap van Rijnland spant zich al meer dan 750 jaar in voor droge voeten en schoon water voor zijn inwoners. De kennisinstituten willen kennis ontwikkelen, waar de maatschappij, nu en in de toekomst, behoefte aan heeft. Zie hier de ingrediënten van een samenwerking, ingegeven door klimaatverandering en duurzaamheid.