Nieuws

Vijf thema's met concrete projecten

Gepubliceerd op
4 juli 2013

De ambities van Groene Cirkels richten zich op de thema's: duurzame energie en reductie broeikasgasemissies, voldoende en goed water, het sluiten van grondstofkringlopen, verduurzaming van mobiliteit en logistiek, en verbetering van de leefomgeving en biodiversiteit.

Een aantal concrete projecten gaat binnenkort al van start. Zo staat voor begin 2015 een viertal windturbines op het terrein van HEINEKEN Zoeterwoude gepland. Naast de windenergie die dat oplevert, heeft de brouwerij nog 20 miljoen m3 biogas nodig om haar warmtevoorziening neutraal in te vullen. Daar is een grote hoeveelheid biomassa voor nodig. Provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR gaan onderzoeken hoe zoveel mogelijk biomassa uit het landschap gehaald kan worden. Daarnaast bekijken ze de mogelijkheid om het gas van producenten via een biogasleiding te verzamelen. Maar er staan meer projecten op stapel, onder meer rond efficiƫnte waterstromen, natuurlijke waterzuivering en hergebruik van afvalwater uit de brouwerij.