Nieuws

Verslag netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Mobiliteit & Logistiek

Gepubliceerd op
8 november 2018

Op 30 oktober was het netwerk van de Groene Corridor te gast bij het prachtige Eneco World in Rotterdam. Rond de 50 partners namen deel aan de plenaire en parallelle sessies. Hieronder zie je een kort verslag van de sessie en een foto-impressie.

Aan de scores en ‘tips & tops’ die het merendeel van de deelnemers voor ons achterlieten blijkt een hoge waardering en tevredenheid, met name van de workshops.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
12.jpg
13.jpg

Workshop klimaatneutraal transport tussen Heineken Brouwerij Zoeterwoude en Alpherium 

De Workshop “verduurzaming transport van de brouwerij naar de CCT” ging direct energiek van start. Er worden opties genoemd van transport via het spoor; de oude Rhijn; hoovercrafts  hyperloop;etc. Daarnaast werd ook direct het belang erkend dat deze verduurzaming in een groter perspectief moet worden gezien zoals de impact op directe en indirecte werkgelegenheid. Vanuit de groep werd er erg constructief meegedacht en hulp aangeboden in de vorm van het delen van informatie of netwerken. Het resultaat van de workshop is een lijst met 28 aandachtspunten die in de volgende sessie van 25 jan 2019 in Zoeterwoude verder wordt opgepakt.

6.jpg
7.jpg
8.jpg

Workshop Energie transitie – balanceren in de Groene Corridor
De waarde van (on-)balans

Na een korte inleiding over energietransitie en de fasering daarvan hebben we gesproken over de groeiende onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Aanbod wanneer het waait en de zon schijnt en vraag naar gelang het maatschappelijk en economisch verkeer. Eneco heeft toegelicht welke instrumenten, zoals batterijen, vraagsturing en sturing van opwek op welke wijze kunnen inspelen op de drie onbalansmarkten in Nederland. Vervolgens heeft Engie toegelicht hoe Engie met het FLINT systeem de waarde van batterijen voor de binnenvaart in de Groene Corridor zou kunnen optimaliseren.

9.jpg
10.jpg
11.jpg

Natuur als partner in en om onze bedrijven

Na een natuurbeleving voor de deelnemers, bij een prachtige natuurtafel die door IVN was gemaakt, kregen deelnemers een korte toelichting over onderzoek naar effecten van natuur op binnenklimaat en op gezondheid en welbevinden van kantoormedewerkers.
Aan de hand van een ‘natuur als partner’ schriftje, eveneens ontworpen door IVN, werden deelnemers stapsgewijze meegenomen in de ontwikkelingsmogelijkheden van groen in hun eigen bedrijf.
Eén van de deelnemers, Schiphol Operation Control Center, heeft inmiddels verzocht om een gesprek om te bespreken wat in hun werkomgeving mogelijk is met groen en om eventueel deel te nemen als locatie in het onderzoek.

4.jpg
5.jpg
5a.jpg