Bijeenkomst

Sessie Groene Cirkel Water

In de afgelopen maanden hebben de partners in teams een aantal veelbelovende kansen en projectvoorstellen uitgewerkt.

Organisator Groene Cirkels
Datum

ma 30 mei 2016 13:30 tot 17:00

Locatie Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden

Op 9 december j.l. heeft de droomsessie plaatsgevonden voor de Groene Crikel Water. Het is nu hoog tijd voor de volgende stappen:

  • Hoe komen we, op basis van deze droomsessie, tot onze gezamenlijke ambitie voor de Groene Cirkel Water?
  • Hoe verhoudt deze ambitie zich tot de doelstellingen van onze organisaties?
  • Tot welke concrete projecten komen we met elkaar of welke worden nu al opgepakt?
  • Kunnen we inzoomen op een bepaalde regio om de ambitie met de betrokkenen in deze regio in een kaartbeeld te gaan uitwerken? (Waarbij we ook nog eens rekening houden met de verschillende klimaatscenario's.)

Oftewel, hoe krijgen we onze droom gerealiseerd?