Grondstoffen

Naar een circulaire economie

Een toekomstbestendige economie werkt als een kringloop. Groene Cirkels onderzoekt daarom hoe de HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude op circulaire wijze om kan gaan met grondstoffen. Wat kunnen we doen met de restproducten van HEINEKEN, zoals het fosfaathoudend afvalwater? En waar kunnen we gebruik maken van duurzame energiestromen? Groene Cirkels werkt nauw samen met de regio - van het Hoogheemraadschap van Rijnland tot de boeren in het Groene Hart.

Fosfaat

Een goede fosfaatkringloop is van groot maatschappelijk belang. Fosfaat is noodzakelijk voor de productie van ons voedsel, maar niet oneindig te winnen. De eenvoudig winbare mondiale voorraad wordt door specialisten geschat als toereikend voor 75-100 jaar. We moeten daarom leren fosfaat te recyclen. Groene Cirkels zet zich in voor de ontwikkeling en spreiding van kennis over het sluiten van kringlopen, specifiek met betrekking tot fosfaat. HEINEKEN heeft, als gevolg van haar bierproductie, een grote hoeveelheid fosfaathoudend afvalwater. Tegelijkertijd is de brouwerij voor haar gerstbehoefte afhankelijk van fosfaatbemesting. Groene Cirkels bekijkt de mogelijkheden om de fosfaatkringloop van de brouwerij te sluiten. Zuivering van fosfaat uit het afvalwater en de ontwikkeling van alternatieve vormen van landbouw en waterzuivering, zijn onderwerp van onderzoek.

Bostel

Bostel is een bijproduct van bierbrouwen en is een goede aanvulling op het menu van melkvee (naast gras en groenvoer). HEINEKEN Zoeterwoude verkoopt bostel aan melkveehouders in het Groene Hart. Dit voorkomt de aanvoer van soja, dat koeien anders zouden krijgen. Soja moet van ver komen en voor de teelt worden vaak regenwouden aangetast.

Digestaat

Digestaat is de materialen-reststroom die overblijft na het gebruik van biomassa en biogas. Het bevat alle bouwstoffen die nodig zijn voor biomassavorming en is daarmee een ideale meststof en vervanger van kunstmest. Duurzame teelt is voor mineralensuppletie aangewezen op organische meststof. Digestaat is daarom goed toepasbaar binnen een duurzame akkerbouw, waarmee de kringloop van mineralen gesloten wordt. Groene Cirkels kijkt naar manieren om digestaat breder in te zetten.

Reststromen

HEINEKEN Zoeterwoude heeft veel ervaring met hergebruik van haar reststromen en recyclet op dit moment 97% ervan met haar leveranciers en afnemers. Groene Cirkels gaat deze kennis gebruiken voor de verbetering van hergebruik van reststromen, met en voor ondernemingen in de provincie Zuid-Holland.