Food Valley Netwerk VO-HO

Food Valley Netwerk VO-HO (voorheen Bètasteunpunt Wageningen) is de spil binnen het Food Valley Scholennetwerk en gevestigd op de campus van Wageningen University & Research. Wij laten u graag zien wat er speelt binnen de wetenschappelijke wereld en willen u inspireren om nieuwe kennis uit het domein gezonde voeding en leefomgeving toe te passen binnen uw klas.

Food Valley Netwerk VO-HO maakt onderdeel uit van regionale VO-HO netwerken, een landelijk netwerk van steunpunten, dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met twee doelstellingen:

  • Het aantrekkelijker maken van de b├Ęta- en gammastudies.
  • Betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.

Wij maken dit mogelijk door:

  • Professionalisering van VO-docenten
  • Ontwikkeling van inspirerend lesmateriaal
  • Versterking van huidig onderwijs (vakvernieuwing)
  • Kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven

Food Valley Scholennetwerk

Om Food Valley Netwerk VO-HO heen bevindt zich een netwerk van een 10-tal scholen uit de Food Valley Regio en 4 HO-instellingen: het Food Valley Scholennetwerk. De scholen uit het scholennetwerk willen leerlingen, studenten en docenten laten excelleren in een creatieve, uitdagende en innoverende leeromgeving. Het scholennetwerk biedt een platform waarin zowel onderwijs, onderzoek als het bedrijfsleven elkaar versterken om daarmee toponderwijs mogelijk te maken dat past bij de ambitieagenda van de regio Food Valley.

Voortgezet onderwijs

- Christelijk Lyceum Veenendaal
- Corlaer College (Nijkerk)
- CSG Het Streek (Ede)
- Hendrik Pierson College (Zetten)
- Ichthus College (Veenendaal)
- Johannes Fontanus College (Barneveld)
- Marnix College (Ede)
- Pallas Athene College (Ede)
- Pantarijn (Wageningen)
- Rembrandt College (Veenendaal)

Hoger onderwijs

- Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool)
- Christelijke Hogeschool Ede
- Van Hall Larenstein, Velp
- Wageningen University & Research