Het Corlaer College midden in de samenleving

Deze workshop geeft een indruk van hoe het decanaat in de school succesvol kan worden ingevuld met medewerking van lokale bedrijven.

Werkgroepleider(s)

  • Nan Botting, schoolleider Corlaer College
  • Annet Kuijvenhoven, decaan bovenbouw Corlaer College

Verslag door student minor Educatie

De decaan van het Corlaer College en drie leerlingen vertelden tijdens deze workshop over activiteiten van het Corlaer College om leerlingen te betrekken bij de samenleving. ​Bij deze school zijn vaardigheden als samenwerken, evalueren, reflecteren en onderzoeken van groot belang. Met activiteiten als een beroepenoriëntatie, maatschappelijke stages en expedities raken leerlingen betrokken bij de samenleving en krijgen ze inzicht in zichzelf. Zelfstandigheid is dan ook één van de woorden die gedurende de workshop regelmatig voorbij komt. 

Het Corlaer College denkt dat activiteiten als de beroepenoriëntatiemarkt een belangrijke reden is voor het lage percentage verkeerde studiekeuzes na de middelbare school. In enkele korte filmpjes werd een indruk gegeven van hoe deze activiteiten op het Corlaer College verlopen. Veel oud-leerlingen gaven hierin ook aan dat ze goed op hun vervolgstudie waren voorbereid, met name door de hoge mate van zelf leren plannen en organiseren op de school.

Op het eind vertelden drie leerlingen enthousiast over hun ervaringen met het expeditie onderwijs van het Corlaer College. Bij deze “expeditie” kunnen 12 – 15 leerlingen zich samen inzetten voor een maatschappelijk doel naar eigen keuze. Dit kan landelijk, maar ook wereldwijd.  Ghana werd hierbij als voorbeeld genoemd. De leerlingen van deze expeditie zijn in Ghana geweest om een weeshuis te steunen en een geldbedrag van tegen de 15.000 euro te overhandigen dat zij zelf bij elkaar hadden gesprokkeld. 

Kortom, de leerlingen ontwikkelen zichzelf op het gebied van plannen en organiseren en dragen zo ook een steentje bij aan het verbeteren van de samenleving!​​