Nieuws

Wageningen Grant Office; matchmaker in subsidieland

Gepubliceerd op
16 juni 2021

Als je als bedrijf of organisatie op de Wageningen Campus een concreet projectidee hebt en je daarin wilt samenwerken met Wageningen University & Research (WUR), kun je contact opnemen met onderzoekers of business developers maar ook met Wageningen Grant Office. Een onderdeel van WUR waar de medewerkers veel kennis en ervaring hebben met subsidies op regionaal, nationaal, en Europees niveau. Peter Jongebloed, manager Wageningen Grant Office, legt uit wat Wageningen Grant Office kan betekenen.

Het ontwikkelen van een innovatief proces, dienst of product vraagt om financiering. Soms zijn er subsidieregelingen waar je gebruik van kunt maken, maar niet iedereen heeft de kennis of de tijd om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor een subsidieregeling. En hoe vind je je weg in subsidieland, zeker als je daarin nog weinig ervaring hebt?  Er zijn diverse intermediaire partijen die je op weg kunnen helpen, zoals Oost NL en RVO en er circuleren diverse subsidienieuwsbrieven, waaronder die vanuit de WUR. Maar je kunt dus ook aankloppen bij Wageningen Grant Office.

Samenwerken een must

Peter Jongebloed: “Wij werken primair voor de Wageningse onderzoekers, maar bij steeds meer subsidies is samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders (NGO’s, beleidsmakers, burgers) een must. Wij kunnen onze onderzoekers in contact brengen met bedrijven uit het campus ecosysteem en andersom. Natuurlijk niet met 100% kans op subsidie of een project, maar wellicht kunnen we adviseren en bemiddelen. Uiteindelijk is het een projectleider die beslist met welke partners hij of zij in zee gaat.”

Publiek Private Samenwerkingsprojecten

Jongebloed vertelt over de groeiende trend in subsidieland om consortia te vormen van kennispartijen en bedrijven. “Het gaat niet meer alleen om kennis ontwikkelen, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op het toepassen/implementeren van die kennis zowel op internationaal niveau (Europa en daar buiten), als op nationaal en regionaal niveau. Dus is het voor kennispartijen steeds belangrijker om samen te werken met bedrijven en andere stakeholders. Andersom is het voor bedrijven ook interessanter om mee te doen met dergelijke Publiek Private Samenwerkingsprojecten (PPS-en). Samen optrekken kan goed werken voor bedrijven en heeft ook toegevoegde waarde voor WUR.”

Matchmaker

Jongebloed constateert dat er al de nodige samenwerking is tussen de campuspartners. “We weten elkaar al best aardig te vinden. Maar er is nog wel een stap te maken, met name voor die partijen die nog minder ervaring hebben met subsidieprogramma’s. Wageningen Grant Office kan hier een bemiddelende rol in spelen. Wij hebben een redelijk goed zicht op WUR-consortia die in ontwikkeling zijn en zouden campuspartijen daarmee in contact kunnen brengen. Je kunt het zien als een soort matchmaking.”

Wageningen Grant Office focust zich nu vooral op het grote Europese onderzoek- en innovatieprogramma Horizon Europe en heeft veel expertise opgedaan bij de vele EU-projecten waarbij WUR betrokken was en is. Het zijn vaak competitieve programma’s en de slagingskans is niet altijd even hoog, maar toch heeft WUR al veel kleinere bedrijven kunnen meenemen als partner in dergelijke EU-programma’s. Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verlenen ondersteuning aan bedrijfsleven en kennispartijen voor diverse EU-programma’s om Nederland zo goed mogelijk te laten deelnemen. Jongebloed: ”Misschien werken bedrijven aan innovaties die vooral nationaal interessant zijn en geen internationale samenwerking nodig hebben. In dat geval kan de RVO wellicht iets betekenen. Of als het om een regionaal georiënteerd project gaat - Oost Nederland in ons geval - dan kun je OOST NL inschakelen. OOST NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland, met als doelstelling de versterking van de regionale economie. De activiteiten zijn primair gericht op de ondernemers en zeker ook op het MKB.

Samen mogelijkheden bekijken

Kortom, het kan zowel voor de minder ervaren en kleinere bedrijven binnen het MKB als ook voor de ervaren partijen interessant zijn om gebruik te maken van de diensten van RVO, Oost NL en ook die van Wageningen Grant Office. Jongebloed: “Ik moet daar wel een kanttekening bij maken. We zijn als Wageningen Grant Office geen subsidieadviseur. Dat betekent dat we niet kunnen garanderen dat een bedrijf dat bij ons aanklopt in een consortium komt. Maar we kunnen wel samen bekijken wat de mogelijkheden zijn, en wellicht kunnen we daarin bemiddelen.”