Nieuws

Hoger op de multidisciplinaire ladder

Gepubliceerd op
23 september 2019

“Hoe bereid je leerlingen voor op de groeiende vraag naar hoger opgeleid personeel met multidisciplinaire vaardigheden?” Dat is de vraag waarmee Perry den Brok, hoogleraar Education and Learning Sciences, zijn lezing begon tijdens de jaarlijkse borrel van Food Valley Netwerk. Hiermee was tevens de aftrap van het nieuwe schooljaar als scholennetwerk een feit geworden.

Volgens Perry den Brok kun je niet vroeg genoeg beginnen met multidisciplinair onderwijs. “We staan voor grote, complexe uitdagingen: het milieu, conflicten in de wereld, en voedseltekorten”. Om deze hedendaagse, levensechte vraagstukken aan te pakken is het noodzakelijk om multidisciplinair en interdisciplinair leren te bevorderen binnen het onderwijs, stelt den Brok. Hierbij is leren samenwerken voorbij de grenzen van disciplines, culturen en praktijken essentieel. Bij multidisciplinair werken gaan we ervanuit dat verschillende domeinen min of meer gelijkwaardig bijdragen aan het onderwerp. Bij interdisciplinair onderwijs is niet meer te herkennen wat de vakken nou zijn, er is feitelijk sprake van een nieuwe inhoud. De ultieme werkvorm op de multidisciplinaire ladder is transdisciplinair. Hierbij vervagen niet alleen de vakken, maar verandert ook de context. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een casus vanuit het bedrijfsleven. Dit is een hele andere werkcontext dan de traditioneel academische.

Deze aanpak levert meer op, maar het vraagt ook om een investering. Om deze veranderingen in het voortgezet onderwijs door te kunnen voeren is meer vrijheid nodig voor scholen om een eigen aanbod te ontwikkelen. In dit probleem konden veel van de aanwezige docenten zich herkennen. Vooral in de bovenbouw van havo en vwo blijkt het inpassen van dergelijke onderwijsactiviteiten een uitdaging. Deze leerjaren zijn gericht op het klaarstomen van de leerlingen voor het eindexamen. “Het resultaat (van een school) wordt bepaald aan de hand van de huidige maatstaven: het centraal schriftelijk eindexamen”, verklaart den Brok. “Maar dat meet bijvoorbeeld geen persoonlijke ontwikkeling. Als je dit belangrijk vindt, dan is het centraal schriftelijk eindexamen geen passend systeem. Je moet in het schoolexamen anders toetsen.”

In de discussies, die volgden op de lezing, kwamen nog enkele interessante ideeën naar boven om dit vraagstuk aan te pakken, zoals het gezamenlijk benaderen van leerdoelen die de huidige schoolvakken opgesteld hebben. Hier zouden we al kleine stapjes naartoe kunnen nemen door het probleem aan te pakken als een soort “complottheorie”: verander het systeem van binnenuit, neem kleine stapjes door oppervlakkig te beginnen met samenwerken tussen vakken, en ontwikkel dit gaandeweg steeds verder. Verder werd benadrukt dat Food Valley Netwerk VO-HO graag meedenkt bij het organiseren van activiteiten die passend zijn binnen de school. “Om dit te kunnen realiseren moet je ook een goed netwerk hebben, en dat hebben we hier!”, aldus den Brok.

Meer informatie: https://www.foodvalleynetwerk.nl