Nieuws

De PPS ‘Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen’ is in 2023 afgesloten en heeft mooie resultaten opgeleverd

Gepubliceerd op
12 april 2024

Naast het maken van een eerste digitale keuzewijzer voor groenbemesters in Nederland, lag de nadruk op bodembiologie. Hoe beïnvloeden groenbemesters de microbiële populaties in de bodem?

Dit was een vraag waarop we tot voor kort weinig antwoorden hadden. Met geavanceerde DNA/RNA-technieken hebben we de microbiële samenstelling in de rhizosfeer van verschillende groenbemesters in veldproeven onderzocht, zowel tijdens als na de teelt. Groenbemesters bleken een lange tijd invloed uit te oefenen op het microbioom van de bodem, zelfs tot aan de teelt van het volggewas in het voorjaar!

Daarnaast hebben we nieuwe DNA-technieken toegepast voor de detectie van pathogenen zoals schimmels en nematoden.

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van ons onderzoek? Neem dan snel een kijkje op onze projectsite.