Over ons

Binnen DATA-FAIR werken ketenpartijen samen aan verbetering van data-uitwisseling voor de agrariër en zijn partners. De deelnemende partijen in het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) zijn: ZLTO, Rabobank, ProAgrica, Fresh Info, Fedecom, VION, PinC Agro, CUMELA, AgroConnect, Ministerie van Economische Zaken. De coördinatie en uitvoering van de PPS ligt bij Wageningen Economic Research, het sociaal en economisch onderzoeksinstituut van Wageningen University & Research.

Het project is onderdeel van de roadmap ‘Consument en Keten’ van de topsector Agri&Food. Het project is gestart in januari 2017, heeft een looptijd van drie jaar met een totaal budget van 2,7 miljoen euro.

agriplace-logo-1.jpg
AgroConnect-logo.jpg
JPG - Cumela logo zonder slogan.jpg
Fedecom-259.jpg
GQ-Logo-nieuwe-kleur-1000.jpg
PinC_Agro.jpg
Rabo_RB_logo_cmyk-1000.jpg
VION_LOGO_RGB-1000.jpg
WUR_Logo_WUR.jpg
ZLTO logo_groot FC.JPG.JPG