Nieuws

InsectSense werkt met bijen voor impactvolle oplossingen

Gepubliceerd op
18 februari 2022

InsectSense is een technologische startup op Wageningen Campus die de potentie van insecten verkent en onderzoek doet geïnspireerd door de natuur en insecten in het bijzonder. Oplossingen uit de natuur worden gebruikt om nieuwe innovatieve technologieën en apparaten te ontwikkelen. Dit wordt Biomimetica of Biomimicry genoemd. Aria Samimi, medeoprichter en CEO van InsectSense, vertelt vol enthousiasme over hun activiteiten: 'Bijen hebben een geweldig reukvermogen en een specifieke manier om met elkaar te communiceren. Deze mogelijkheden van insectengedrag en de onderliggende moleculaire biologie gebruiken we om relevante impactvolle oplossingen te bieden.'

Wat is de hoofdactiviteit van InsectSense?

We gebruiken het zeer nauwkeurige reukvermogen van bijen voor ziektediagnostiek en de detectie van vluchtige organische stoffen in het milieu, voedsel en beveiligingssystemen, evenals op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Wist je dat bijen al heel lang op onze planeet leven, langer dan zoogdieren? En er is heel weinig onderzoek gedaan naar bijen. We kunnen een hoop van deze insecten leren. Insecten kunnen als rolmodel fungeren voor het ontwikkelingen van nieuwe innovaties en het vergaren van kennis om een​​ verscheidenheid aan problemen op te lossen.

Hoe ben je het bedrijf begonnen?

Ik was eigenlijk mijningenieur en studeerde Mijnbouwkunde en Geologie in Iran. Daar volgde ik een bachelor Biochemie en leerde ik dat wilde planten indicatoren kunnen zijn voor mineralen in een gebied. Het idee was om wilde planten te testen om mineralen te vinden. Als natuurliefhebber vond ik dat erg interessant. Meteen mijn eerste dag aan deze opleiding ontmoette ik iemand die landbouw studeerde en een boek las met op de omslag een afbeelding van een bij op een bloem. Het idee dat de honing in wilde planten een indicator zou kunnen zijn voor mineralen vond ik enorm fascinerend. Ik begon mijn activiteiten met het analyseren van honing voor de opsporing van mineralen. In de loop der tijd leerde ik steeds meer over bijen en hun communicatiemogelijkheden. Vervolgens specialiseerde ik me in bijen en hun reukvermogen en manier van communiceren met elkaar. Ik was daarbij geïnteresseerd in het trainen van bijen om mineralen op te sporen. In verschillende landen heb ik het gedrag van bijen bestudeerd en hun vermogen om geuren of verbindingen te ruiken, zoals Duitsland, Zweden, Frankrijk en Kroatië. In het laatste land ontdekte ik dat je bijen kunt trainen om TNT te ruiken om zo landmijnen op te sporen.

Wageningen de juiste plek

In 2019 wist ik dat Nederland het vierde meest innovatieve land ter wereld was en Wageningen leek me de juiste plek om een ​op de natuur en wetenschap gebaseerde onderneming te starten. Toen de pandemie begon, nam ik contact op met Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) om een ​experiment uit te voeren waarin bijen werden getraind om zieke dieren te ruiken. Wim van der Poel was enthousiast over ons idee en het bleek inderdaad mogelijk om bijen onderscheid te laten maken tussen gezonde en zieke monsters van met SARS-CoV-2 geïnfecteerde nertsen.

Vervolgens was de grote vraag hoe deze technologie te vercommercialiseren en impact te creëren die de wereld ten goede komt? Om deze technologie ook beschikbaar te maken voor lage-inkomenslanden, zijn we in augustus 2020 gestart met InsectSense en hebben we een eenvoudig apparaat ontwikkeld om bijen te trainen in het detecteren van vluchtige organische stoffen. Zo ontwikkelden we het prototype van onze eerste biosensor.

En nu zijn we een jong bedrijf met enthousiaste, ambitieuze en impactgerichte collega's die in allerlei verschillende disciplines werkzaam zijn. Dat loopt uiteen van ontwerpers, ingenieurs, biotechnische onderzoekers, onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie, tot biologen en moleculair biologen, entomologen en ondernemers. We hebben niet veel kapitaal, dus de meesten werken parttime of zijn stagiair. En een aantal zijn partner.

'Je kunt bijen in een paar minuten leren een verscheidenheid aan vluchtige organische stoffen te detecteren.'

Kun je iets vertellen over de producten waar InsectSense aan werkt?

We bouwen technologieën door insecten na te bootsen, zoals BeeSense. Onze BeeSense-biosensor is een apparaat voor snelle detectie van vluchtige organische stoffen. Bijen kunnen snel worden getraind (maximaal enkele uren) om vluchtige organische stoffen te onderscheiden. BeeSense is ideaal voor de diagnose van nieuwe ziekten (zoals Covid-19). Deze biosensor kan binnen enkele seconden onderscheid maken tussen asymptomatische en symptomatische gevallen bij gezonde mensen. Dat is een kosteneffectieve oplossing die de diagnose van ziekten betaalbaar maakt. Op 30 november 2021 behaalden we met BeeSense de tweede plaats in de Dutch 4TU Impact Challenge op het Slush Festival in Helsinki. Daar kregen we ook de kans om verschillende investeerders te ontmoeten. Onze BeeSense-technologie heeft in 2021 ook de innovatieprijs van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen gewonnen. Er is meer onderzoek nodig om deze biosensor geschikt te maken voor vroege detectie van veld- en naoogstziekten. Dat doen we in samenwerking met wetenschappers van WUR (Wageningen University&Research).

Onze tweede innovatie is LumiNose, een apparaat met een biochip. We gebruiken microarray-chiptechnologie die het vermogen van insectengeurreceptoren integreert om vluchtige organische stoffen uit monsters te detecteren. LumiNose gebruikt zogenaamde machinelearning in zijn analyse om de vingerafdruk van de vluchtige stoffen te bepalen uit een complex mengsel van monsters. Patroonherkenningstechnologie detecteert de verschillende verbindingen en maakt het mogelijk om nieuwe ziekten (zoals Covid-19) nauwkeurig te diagnosticeren. Voor de ontwikkeling van LumiNose werken we samen met de BioSciences-groep van PSG.

'We willen kosteneffectieve oplossingen ontwikkelen die ziektediagnose vooral beschikbaar maken voor lage-inkomenslanden.'

Hoe verloopt de samenwerking met WUR en andere bedrijven op de campus?

Zoals ik al aangaf hebben we met WBVR aan Covid-19 gewerkt en ben ik op uitnodiging van UNESCO samen met Wim van der Poel naar Kenia geweest om te kijken naar de mogelijkheid om onze BeeSense-innovatie in ontwikkelingslanden in te zetten. Voor het experiment met Covid-19 werkten we met WBVR in hun streng beveiligde laboratorium in Lelystad.
We werken samen met de BioSciences-groep van PSG om onze biochip in LumiNose te ontwikkelen en we werken ook samen met de Entomologie-groep van PSG. Zij geven ons wetenschappelijke ondersteuning en feedback over het werken met bijen.

We profiteren dus in verschillende opzichten van de kennis op Wageningen Campus. Wageningen is de perfecte plek voor pioniers in onderzoek op het gebied van natuur, insecten en andere onderwerpen uit de levenswetenschappen.

Zowel voor ons als voor WUR is het maken van het verschil belangrijk. Daarom overleggen we regelmatig met de afdelingen Corporate Value Creation (CVC) en Intellectual Property (IP). Ze helpen ons om op een impactvolle manier binnen onze sector te werken.

'Je moet groot denken om groot te worden, maar de eerste stappen moeten klein en stabiel zijn!'

Zijn er dingen die je mist op de campus?

Op het gebied van onderzoek mis ik niets. Als startup hebben we echter niet veel budget. Dus het zou geweldig zijn als WUR startups zoals wij multifunctionele labfaciliteiten zou bieden, zoals een plug-and-playlaboratorium. Op die manier kunnen startups gemakkelijk profiteren van labapparatuur en -faciliteiten.

Ook missen we net als veel mensen de persoonlijke interactie en vergaderingen met andere onderzoekers op de campus gedurende de pandemie. We zijn gewend geraakt aan online contacten, maar persoonlijke ontmoetingen leiden meestal tot meer inzicht, beter begrip en betere samenwerking.

Over vijf jaar hopen we pionier te zijn in technologieën die op insecten zijn geïnspireerd. We hopen meer technologie te ontwikkelen op basis van biomimicry met meer impact.

Ik denk dat het verstandig en zinvol zou zijn om ons hoofdkantoor in Wageningen te houden. Maar over een paar jaar hopen we uit te breiden en zullen we waarschijnlijk andere activiteiten starten met andere universiteiten in andere landen. Ik heb geleerd groot te denken en vervolgens de eerste stappen klein en gestaag te zetten. Maar om groot te worden, heb je eerst een goed product nodig.