Nieuws

Praktische handleiding voor organische stofbeheer

Gepubliceerd op
6 maart 2019

Organische stof speelt een centrale rol in het functioneren van de bodem. Het bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit en de bodemgezondheid. Het proces van opbouw en afbraak van organische stof is behoorlijk ingewikkeld. Om meer inzicht te geven in dat proces, maar vooral om concrete handelingsopties te geven heeft Van Iperen onlangs een praktische handleiding voor organische stofbeheer uitgebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis vanuit de PPS Beter Bodembeheer.

De handleiding bestaat uit een plan van aanpak van zes stappen. Bij elke stap worden uitleg en tips gegeven. O.a. wordt uitgelegd hoe een organische stofbalans werkt, hoe je kunt zorgen voor meer plaatsingsruimte voor organische mest, welke soorten organische (mest)stof op welke plek in het bouwplan passen en wat voor andere teeltmaatregelen het beste genomen kunnen worden. De stappen die aan de orde komen zijn:

  1. Leer uw bodem kennen
  2. Opstellen van organische stofbalan
  3. Plaatsingsruimte maken
  4. Kiezen van gewas
  5. A. Organische stof toevoeren: mest en compost
    B. Organische stof toevoeren: gehakseld stro
    C. Organische stof toevoeren: groenbemesters
  6. Grond bewerken

U kunt  de handleiding hier downloaden.