Nieuws

Bodembeoordeling in boomteelt

Gepubliceerd op
23 april 2019

Begin Januari heeft een groep van boomtelers kennis genomen van resultaten uit het onderzoek naar ondergrondverdichting en gereduceerde grondbewerking.

Door het oogstmoment in het najaar heeft de bodemstructuur op percelen met bomen het zwaar te verduren. Boomtelers zijn naast aanpassingen in mechanisatie op zoek naar oplossingen om de bodemstructuur in stand te houden of te verbeteren. Naast aanvoer van extra organische stof in de vorm van compost wordt er gekeken naar de mogelijkheden van groenbemesters. De problematiek komt grotendeels overeen met die van akkerbouw/vollegrondsgroentebedrijven.


Foto: bodembeoordeling in boomteelt.