Project

Ballastwater toxiciteitsexperimenten

Doel van het project is om de resterende toxiciteit vast te stellen van ballastwater dat is behandeld met biociden, in verschillende mariene soorten in single species tests.

Schepen laden ballastwater in om bij verschillende lading in balans te blijven. Samen met het ballastwater worden ook niet-inheemse soorten over de hele wereld vervoerd. Lozing van ballastwater kan leiden tot lokale verstoringen van ecosystemen langs de kust. IMO heeft een verplicht kader voor het beheer van ballastwater aan boord van schepen.

De residu toxiciteit van behandeld ballastwater werd getest met behulp van bacteriƫn, algen, weekdieren, raderdiertjes, schaaldieren en een vis in single species tests. De ecotoxicologische eindwaarden (NOEC, LOEC, EC50, EC100) werden bepaald.

Lees meer in het Dossier: