Enquête digitale ontmoetingsruimte Kennisnetwerk Invasieve Exoten

Het Kenniswerk Invasieve Exoten overweegt om een digitale ontmoetingsruimte in te richten waarin professionals vragen kunnen stellen en actief bij kunnen dragen aan kennisdeling over invasieve exoten. We willen de opzet en inrichting zo goed mogelijk afstemmen op de behoeftes die er zijn. We zouden u daarom graag een aantal vragen stellen. Het kost maar enkele minuten om de vragen te beantwoorden en uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!