Samen aan zet in Harderwijk

Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid.

In dit project wordt de recent ontwikkelde werkwijze ‘Samen aan zet’ van het sociale team van Harderwijk geëvalueerd, dat in 2017 is opgericht. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Centraal staat hierbij niet alleen het integraal samenwerken van de professionals, maar ook het betrekken van het sociale netwerk van de hulpvrager, met als doel om de sociale context van het gedrag te veranderen. Hiermee wordt beoogd de redzaamheid van de hulpvrager te vergroten met ondersteuning van het sociale netwerk. Het cliëntperspectief is essentieel voor de evaluatie van de samenwerking in dit project. 

Wageningen University and Research Centre, VU medisch centrum, Gemeente Elburg en Harderwijk, Wageningen Universiteit en Kringwijs werken samen in dit project. In dit onderzoeksproject wordt de integrale werkwijze geëvalueerd om kennis over dit onderwerp te vergroten. Het resultaat zijn direct toepasbare eindproducten in de vorm van een trainingsopzet met materialen, waarin casusbeschrijvingen vanuit het project zullen fungeren als illustratie. Dit zal bijdragen aan de het stimuleren van het integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met de multiproblematiek.  

Meer informatie 
Jantien van Berkel, jantien.vanberkel@wur.nl