Slaap

Meisje_slapen.jpg

In de jeugdmonitor zijn dit jaar enkele vragen over slaap opgenomen. Verschillende genoemde interventies binnen gezond opgroeien incorporeren slaapduur en slaapkwaliteit in hun aanpak. Op basis van de JGZ Richtlijn over Slaap zijn vragen opgesteld die kunnen worden gebruikt in onderzoek. Het evalueren of deze set van vragen voldoet, en hoe de vragen kunnen worden gecombineerd is onderwerp van onderzoek. Studenten van de Wageningen Universiteit kunnen aan dit onderzoek bijdragen.