Gezond groeien (Zutphen)

Gezond Groeien is een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de omgeving Zutphen. Het doel van het programma is om op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl van kinderen met overgewicht en obesitas te veranderen, in de leeftijd van 4-11 jaar en 12-16 jaar. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, kinderfysiotherapeut en gezinscoach.

Binnen de interventie Gezond groeien doen de kinderen ervaring op met verschillende manieren van bewegen en sporten. Verder leren zij bewuster te proeven en te eten en drinken. Na afloop maken zij een stap naar reguliere beweging of sportactiviteit. Hun ouders doen ervaring op met manieren om eten en drinken lekker en gezond klaar te maken. Zij ervaren ook op welke manier hun kinderen genieten van beweegactiviteiten en gaan daar actief in mee. Daarnaast krijgen ouders ondersteuning bij de opvoeding, worden ouders begeleid bij het aanbrengen van structuur en emotionele stabiliteit in het gezin, en hoe zij kinderen kunnen helpen bij de slaap kwaliteit en duur.

Om vast te stellen of deze interventie procesmatig goed is geïmplementeed kunnen drie belangrijke factoren systematisch worden gemeten: 1. of het programma wordt uitgevoerd zoals ontwikkeld en bedoeld door de makers, 2. het bereik van de interventie, en 3. de waardering van de interventie door zowel de professionals als de deelnemers. Een tweede maat is het effect, zowel op korte als langere termijn.

Gezond groeien is nog neit geëvalueerd. Ook zijn er geen gegevens beschikbaar over het bereik, de waardering en de lange termijneffecten van de interventie. Proces- en effectevaluaties zullen moeten worden uitgevoerd voor de korte- en lange termijneffecten. Hiervoor zullen studenten van de Universiteit van Wageningen binnenkort worden ingezet.