Ouderbetrokkenheid bij de jeugdgezondheid

Voor de JGZ loont het om te investeren in ouderbetrokkenheid en het versterken van de samenwerking met ouders, omdat gezondheid van kinderen direct samenhangt met wat er thuis gebeurt. De definitie van ouderbetrokkenheid die wordt gehanteerd is: "Alle vormen van belangstellende betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van de JGZ die hun kind aangaan". Vaak wordt dit ingedeeld in meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Het is bewezegn dat kinderen zich beter ontwikkelen als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dit betekent dat de JGZ er alles aan moet doen om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken.

Binnen de regio Noord- en Oost- Gelderland wordt nagedacht over innovatieve vormen van contact die de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. Verder wordt er op ingegaan hoe ouders meer betrokken kunnen worden en dan specifiek degenen die we graag zouden willen bereiken, maar bij wie dit door laaggeletterdheid en/of door een taalprobleem mogelijk vanwegen een niet-Westerse achtergrond, moeilijker is. Wanneer onderzoek start kunnen studenten van de Wageningen Universiteit zeker een bijdrage leveren.