Doelgroepen Inventarisatie Nagoya Protocol

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is door CGN een inventarisatie gemaakt van gebruikers van genetische bronnen en hun informatiebehoeften ten aanzien van Access and Benefit-Sharing (ABS), het Nagoya Protocol, en de nieuwe EU-Verordening m.b.t. ABS. Informatie werd verzameld uit publicaties, via interviews en informele gesprekken met sleutelpersonen bij koepelorganisaties en afzonderlijke instellingen of bedrijven, en via enquêtes.

In totaal werden 16 gebruikersgroepen geĆÆdentificeerd: Universiteiten; HBO-instellingen; Publieke onderzoeksinstellingen; Fokkerijbedrijfsleven; Particuliere fokkers; Plantenveredelings- en vermeerderingsbedrijven; Particuliere telers/veredelaars; Collectiehouders; Boomkwekers en terreinbeheerders; Voedingsmiddelenindustrie; Farmaceutische industrie; Overige industriĆ«le biotechnologie en procestechnologie; Botanische tuinen; Dierentuinen; Natuurcosmetica- en natuurgeneesmiddelensector; Biologische bestrijdingssector.

Er werden grote verschillen gevonden tussen en binnen deze gebruikersgroepen, voor wat betreft de aard en omvang van het gebruik van genetische bronnen, het aantal transacties met het buitenland, de bestaande regulering, en kennis van ABS. Er bleek vooral behoefte te zijn aan informatie over de praktische uitwerking van de EU-Verordening.

Op basis van de inventarisatie wordt aanbevolen om prioriteit te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van een communicatie-programma om de verschillende gebruikersgroepen te informeren over ABS, en de manieren waarop ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen.