News

Nieuw fosfaatadvies afgestemd op bodemvoorraad en plantbeschikbaar fosfaat

Published on
November 26, 2020

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) neemt een nieuw advies voor fosfaatbemesting op voor de akkerbouw en groententeelt, gebaseerd op de indicatoren P-Al en P-CaCl2. Het nieuwe fosfaatadvies is het resultaat van bijna twintig jaar onderzoek door onder andere het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen University & Research (WUR) samen met het bedrijfsleven en de praktijk. P-Al geeft informatie over de bodemvoorraad fosfaat en P-CaCl2 over de plantbeschikbare hoeveelheid fosfaat.