News

Ministerie van LNV presenteert Nationale Bijenstrategie

Published on
January 25, 2018

Maandag 22 januari ondertekende minister Carola Schouten van het Ministerie van LNV met 43 partijen de Nationale Bijenstrategie.

Wetenschappelijk directeur van Naturalis en bijenexpert Koos Biesmeijer, lid van Groene Cirkel Bijenlandschap: “De Nationale Bijenstrategie is een unieke samenwerking. Allemaal samen voor bijen en andere bestuivers, met vele initiatieven van tientallen partners.” Ook Groene Cirkels Bijnlandschap en Naturalis ondertekenden. De strategie wil tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod, zeg maar: bed & breakfast for bees. In de vele initiatieven waaraan wordt gewerkt en in deze strategie zijn drie kernthema’s vastgesteld, namelijk 1) het bevorderen van de biodiversiteit, 2) het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en 3) het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te verbeteren.

Lees hier meer over de achtergronden van de Bijenstrategie

Het hele document van de Bijenstrategie is hier te downloaden.

Alle ondertekenaars
Alle ondertekenaars