Nieuws

Meer doorstroom naar technisch hoger onderwijs door regionale VO-HO netwerken

Gepubliceerd op
28 maart 2017

De regionale VO-HO netwerken spelen een significante rol in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen met een N-profiel dat doorstroomt naar het bètatechnisch hoger onderwijs. In 2015/16 steeg dit tot 60%. Dat blijkt uit de publicatie: "Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst".

De publicatie is op 23 maart 2017 officieel overhandigd aan Christianne Mattijssen en Feite Hofman namens de directies VO en HO van het ministerie van OCW en aan de drie onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Download "Doorlopend leren van VO to HO"

De tien netwerken bieden regionale platforms waarbinnen 12 universiteiten, 22 hogescholen en 361 VO-scholen elkaar treffen. Waarbinnen ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven aanschuiven. En, waarbinnen gewerkt wordt vanuit de driehoek: professionele ontwikkeling docenten, vakvernieuwing en aansluiting tussen VO en HO. Sinds 2004 bouwen de netwerken, ondersteund door PBT en SLO, aan hun communities. Eerst met een focus op bèta en techniek. Maar geleidelijk ook verbredend naar alfa en gamma.

En, tien jaar bouwen rendeert. De infrastructuur is nagenoeg landelijk dekkend. Jaarlijks bereiken de netwerken ruim 35.000 deelnemende leerlingen en 3.800 deelnemende docenten. De intensiteit van samenwerken en het bereik zijn hoog (B&A, 2016). Naast stimuleringsmiddelen vanuit de overheid, realiseren zij 8.7M€ cofinanciering vanuit het voortgezet en hoger onderwijs (2015/16).