Nieuws

Aanmeldingen 14e IJSO geopend

Gepubliceerd op
11 november 2016

IJSO Nederland nodigt u van harte uit om met uw school op 17 januari 2017 deel te nemen aan de voorronde van de 14e IJSO (International Junior Science Olympiad). Alle derde klas leerlingen, ongeacht hun leeftijd, mogen hier aan meedoen en kunnen prijzen winnen. Ook leerlingen uit hogere klassen, mits ze op 31 december 2017 niet ouder zijn dan 15 jaar, mogen deelnemen.

U kunt uw school aanmelden voor de voorronde tot en met 21 december 2016 per e-mail bij ijso@slo.nl. In uw e-mail graag vermelden: de naam van de school, contactpersoon en post- en e-mailadres. Deelname is kosteloos. 

Toetsopbouw en correctie

De voorronde is een schriftelijke bio/na/sk-toets van 100 minuten, af te nemen op uw eigen school. De toets is opgebouwd uit vijf meerkeuzevragen en één open vraag per vakgebied. Correctie vindt plaats op uw eigen school aan de hand van een met de opgaven meegestuurd correctiemodel. Het vergt u als docent een minimum aan tijd om de resultaten te controleren en in te sturen naar de organisatie.

Twee toetsvarianten

Er zijn twee toetsvarianten: een voor de derdeklassers en een voor de leerlingen die al een (of meerdere) klas(sen) hoger zitten. De leerstof in de toets voor de derdeklassers is dit jaar beperkt en stijgt niet uit boven de stof van de derde klas. Om aan scholen die geen biologie aanbieden in de derde klas tegemoet te komen, zal bij biologie uitsluitend leerstof binnen de kerndoelen van de basisvorming getoetst worden. Voor het niveau van de toetsvariant voor leerlingen die al in een hogere klas zitten moet u denken aan de stand van zaken met kerst in leerjaar vier van de binask-vakken.

Landelijke prijsuitreiking van de voorronde

In samenwerking met onder andere de Topsector Water en de ministeries van OCW en IenM vindt op 13 februari de landelijke prijsuitreiking plaats, waarvoor alle scholen die deelgenomen hebben aan de voorronde worden uitgenodigd. Op deze feestelijke prijsuitreiking, die plaatsvindt in de Jacobikerk in Utrecht, wordt bekend gemaakt welke twee groepen leerlingen (elk van 24) doorgaan naar de eindronde. Daarnaast zal er een uitgebreid prijzenpakket zijn, niet alleen voor de leerlingen die doorgaan naar de eindronde, maar ook voor de anderen. Zo krijgen de beste leerlingen een uniek certificaat. Ook voor uitblinkende scholen zijn er prijzen.

Voor meer informatie

Kijk op www.ijsonederland.nl. Van deze website kunt u ook de docentenbrochure, leerlingen leaflet en IJSO-poster downloaden, alsmede het speciale IJSO2017-informatieboekje 'Water en Duurzaamheid'.