Food Valley Scholennetwerk

Het Food Valley Scholennetwerk is het regionale VO-HO netwerk waarin Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Van Hall Larenstein Velp, Wageningen University & Research en 10 vo-scholen uit de regio samenwerken. Het Food Valley Scholennetwerk is een hecht samenwerkingsverband waarin leren met elkaar en van elkaar centraal staat.

Regionale VO-HO netwerken

De regionale VO-HO netwerken, bestaande uit havo/vwo-scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties, slaan een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering daarvan. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet en hoger onderwijs hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijk belang om op de onderwijsinhoud samen te werken. Dit doen zij door in te zetten op de volgende thema’s:

 • Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
 • Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
 • Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

  Food Valley Scholennetwerk

  Food Valley Scholennetwerk is het regionale VO-HO netwerk waarin Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Van Hall Larenstein Velp, Wageningen University & Research en 10 vo-scholen uit de regio samenwerken. Het Food Valley Scholennetwerk is een hecht samenwerkingsverband waarin leren met elkaar en van elkaar centraal staat.

  Het scholennetwerk biedt een platform waarin zowel onderwijs, onderzoek als het bedrijfsleven elkaar versterken om daarmee toponderwijs mogelijk te maken dat past bij de ambitieagenda van de regio Food Valley.

  Voortgezet onderwijs

  - Christelijk Lyceum Veenendaal
  - Corlaer College (Nijkerk)
  - CSG Het Streek (Ede)
  - Hendrik Pierson College (Zetten)
  - Ichthus College (Veenendaal)
  - Johannes Fontanus College (Barneveld)
  - Marnix College (Ede)
  - Pallas Athene College (Ede)
  - Pantarijn (Wageningen)
  - Rembrandt College (Veenendaal)

  Hoger onderwijs

  - Aeres Hogeschool Wageningen
  - Christelijke Hogeschool Ede
  - Van Hall Larenstein, Velp
  - Wageningen University & Research

  Wageningen Pre-University

  Wageningen Pre-University (voorheen Food valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen en Docent Ontwikkelteams voor docenten voor havo en vwo. Hiermee willen wij bijdragen aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

  Wageningen Pre-University is onderdeel van Wageningen University & Research en brengt in heel Nederland inspiratie en nieuwe kennis in de klas.

  Netwerkscholen kunnen tegen inlevering van vouchers deelnemen aan de activiteiten.