Bedrijven

Om leerlingen te laten zien wat je met een bètastudie kunt doen, en ze hiervoor te laten kiezen, is het van belang dat er uitwisseling plaatsvindt tussen school en het toekomstige werkveld. Om dit inzichtelijk te maken is samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de Food Valley regio meer dan wenselijk.

Deze interactie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kan op de volgende manieren invulling krijgen:

  • gastlessen;
  • real-life opdrachten voor het profielwerkstuk;
  • real-life opdrachten voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) (Technasia)
  • bedrijfsbezoeken en (korte) stages;
  • bedrijvenmarkten;
  • bijscholing docenten bijvoorbeeld binnen zogenaamde docentontwikkelteams
  • ...

Actieplan 'De Toekomst is Morgen'

Op verzoek van Provincie Gelderland hebben Regio Foodvalley, Knooppunt Techniek, Food Valley Netwerk VO-HO, Wetenschapsknooppunt Wageningen University en StartHub samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijsinstellingen het actieplan ‘De Toekomst is Morgen’ opgesteld. Hierin is de gezamenlijke visie op toekomstbestendig onderwijs en professionalisering in de techniek en technologie in de regio Food Valley weergegeven. De Provincie spreekt in haar nieuwe beleidskader Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020-2023 van de enorme uitdaging om in te spelen en voorbereid te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt. Tekorten in technisch geschoold personeel, de ‘ouderwetse’ manier van opleiden en tekort aan technisch geschoolde opleiders moeten worden aangepakt. Activiteiten uit het actieplan worden uitgevoerd door Food Valley Netwerk VO-HO, Wetenschapsknooppunt Wageningen University en StartHub.

Zodra het plan klaar is voor publicatie, zetten we het op deze website.

Wetenschapsknooppunt Wageningen University richt zich op de bovenbouw van het primaire onderwijs, Food Valley Netwerk VO-HO richt zich op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) en StartHub werkt met studenten (hoger onderwijs) en leerlingen, docenten (voortgezet onderwijs) samen. Alle partijen verbinden deze doelgroepen met ondernemers en wetenschappers van commerciële instituten in de regio.

Meedoen?

Ben je als bedrijf geïnteresseerd om meer met het onderwijs te doen? En wil je betrokken raken bij het Food Valley Scholennetwerk? Neem dan contact met Jamila de Jong op via het contactformulier.

Onze partners

logo_provincie_gelderland.png
wetsus.png
Interface.jpg
keygene.png

logo_Techniekpact.png
waterschap-vallei-en-veluwe.png
Tomato world.png
voedingscentrum.png

frieslandcampina.png
starthub.png
leertouwer.png
klingenbomen.png