Project

Diagnostiekontwikkeling en –toepassingen longwegaandoeningen kalf

Diagnostiek is belangrijk om inzicht te krijgen in op mogelijke gezondheidsproblemen op een bedrijf of in een bepaalde diersector. Meerdere sectoren hebben behoefte aan de ontwikkeling van diagnostiek die leidt tot een gezondere veehouderij. Het is de belangrijkste pijler onder bedrijfsgezondheidsplannen.

Juiste en snelle diagnose is cruciaal om goede keuzes te maken voor behandeling en preventie van insleep van ziekten. Gezondheidsproblemen kunnen veroorzaakt worden door tal van factoren en verschillende ziekteverwekkers, waarop moet worden gescreend. Om snel de juiste diagnose te kunnen stellen worden testen ontwikkeld waarmee in één keer verschillende potentiële ziekteverwekkers (bacteriën, virussen of mycoplasma’s) kunnen worden aangetoond.

In geval van een bacteriële infectie is het van belang om – voordat behandeling start – vast te stellen of de ziekverwekker niet ongevoelig is voor het in te zetten antibioticum. Hiertoe wordt een tool ontwikkeld om eventuele antibioticumongevoeligheid vast te stellen.

Snelheid van diagnostiek is geboden omdat men na een waarschijnlijkheidsdiagnose, gebaseerd op anamnese, bedrijfshistorie en klinische blik, zo snel mogelijk wil starten met een gerichte therapie of preventie. Diagnostiek moet dus snel tot bruikbare inzichten leiden.

In eerste instantie wordt aandacht besteed aan luchtwegproblemen (bovine respiratory disease of BRD) in de kalverhouderij. Vanwege de antibioticumresistentieproblematiek en de wens van de sector duurzamer te produceren, wil de sector zichtbaar maken wat de toegevoegde waarde van diagnostiek bij de aanpak van luchtwegproblemen kan zijn. Op dit moment bestaat er een grote behoefte aan brede diagnostiek die alle BRD-verwekkers kan opsporen. Gelijktijdig wordt er een test ontwikkeld die snel en effectief in kaart brengt of een bacteriële verwekker gevoelig is voor de eerste en tweede keuze antibiotica.

In 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van:

  • Snelle diagnostische tools om potentiële ziekteverwekkers van luchtwegaandoeningen bij kalveren aan te kunnen tonen;
  • Tools voor de dierenarts die helpen bij de therapiekeuze in geval van bacteriële infectie – een snelle test die mogelijke antibioticumresistentie detecteert.