Project

1H4F - Diagnostiek Ontwikkeling en Toepassing voor het optimaliseren van uiergezondheid

Uierontsteking bij koeien, ook bekend als mastitis, veroorzaakt jaarlijks veel economische schade in de melkveehouderij.

Dit project beoogt de bewerkstelliging van een systematiek voor een optimale en rationele keuze van de behandeling van klinische en subklinische mastitis door de evaluatie van bestaande diganostiek onder veldomstandigheden, en door de ontwikkeling (en evaluatie) van nieuwe diagnostiek.

Er zijn in Nederland veel verschillende diagnostische tools beschikbaar om de veehouder en zijn dierenarts te ondersteunen in het maken van keuzes bij het inzetten van antibiotica in het kader van uiergezondheid. Het nadeel van deze testen is dat ze een doorlooptijd hebben van minimaal 2 á 3 dagen en alleen uitgevoerd kunnen worden in een gestandaardiseerde lab-omgeving. Met behulp van snelle en bij voorkeur on-site diagnostiek (op het melkveebedrijf) kan sneller en beter een keuze worden gemaakt of er antibiotica moeten worden ingezet, en zo ja, welke.

Om de ontwikkeling van antibioticumresistentie zo veel mogelijk te beperken, is het verantwoord toepassen van antibiotica een punt van aandacht. Met behulp van snelle en bij voorkeur on-site diagnostiek (op het melkveebedrijf), kan in de dierhouderij snel en verantwoord een keuze worden gemaakt of er antibiotica moeten worden ingezet, en zo ja, welke.

Adequate snelle (on-site) testen voor uiergezondheid, die een indicatie geven over de bij een ontsteking betrokken pathogeen en de desbetreffende antibioticumgevoeligheid, ontbreken in de Nederlandse melkveehouderij in het spectrum van diagnostische testen. In het buitenland zijn methoden beschikbaar die momenteel in Nederland nauwelijks worden gebruikt. Daarnaast zijn er specifieke vraagstellingen waarvoor snelle diagnostiek nog ontwikkeld moet worden.

De vele mogelijkheden rondom de beslissingen over uiergezondheid worden in systematische schema’s samengevat en de behoeften aan diagnostiek bij veehouders worden geïnventariseerd. Op grond van deze behoefte-inventarisatie worden nieuwe diagnostische tools ontwikkeld en kansrijke bestaande tools op toepasbaarheid geëvalueerd.

Deze tools kunnen uiteindelijk worden ingezet bij de diagnostiek voor een gerichte behandeling van klinische mastitis, subklinische mastitis tijdens de lactatie, en mogelijk bij het kiezen van een droogzet-strategie.

  Publicaties

  Cornelissen JB, De Greeff A, Heivelink AE, Swarts M, Smith HE, Van der Wal FJ; 1Health4Food—Dutch Mastitis Diagnostics Consortium. Rapid detection of Streptococcus uberis in raw milk by loop-mediated isothermal amplification.
  Journal of Dairy Science 2016 Jun;99(6):4270-81.

  Griffioen K, Hop GE, Holstege MM, Velthuis AG, Lam TJ; 1Health4Food–Dutch Mastitis Diagnostics Consortium. Dutch dairy farmers' need for microbiological mastitis diagnostics.
  Journal of Dairy Science 2016 Jul;99(7):5551-61.

  Griffioen K, Velthuis AGJ, Lagerwerf LA, Heuvelink AE, Lam TJGM; Agreement between four commercial diagnostic tests and routine bacteriological culture of milk to determine the udder infection status of dairy cows.
  Preventive Veterinary Medicine Volume 157, 1 September 2018, Pages 162-173