Food Valley Scholenconferentie 2017

Tijdens de Food Valley Scholenconferentie die jaarlijks wordt georganiseerd kunt u deelnemen aan workshops en lezingen, kennis nemen van best practices en in gesprek gaan met vakgenoten, leerlingen en studenten.

Technologie in de klas

De vijfde Food Valley Scholenconferentie met als titel “Technologie in de klas” staat in het teken van technologie ter ondersteuning van het leerproces. De conferentie vindt plaats op donderdag 12 oktober aanstaande van 14.00 tot 19.00 uur bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Vandaag de dag kunnen we niet meer om technologie heen, ook niet ‘in de klas’. Het biedt kansen, maar roept ook vragen op. Want op welke manier biedt technologie succesvolle ondersteuning bij het leren, waar zit het daadwerkelijke rendement?

Meld u hier aan voor de conferentie

Bij aanvang van de conferentie kunt u zich inschrijven voor de workshops, lezingen en best practices waar u interesse in hebt. Een aantal workshops heeft beperkt plaats, kom daarom op tijd om verzekerd te zijn van deelname.

Is uw school lid van het Food Valley Scholennetwerk of bent u werkzaam bij een partnernetwerk? Dan is deelname voor u kostenloos. Andere geïnteresseerden betalen €125,-.

Programma

14.00 - 14.30 Inloop met koffie en thee
14.30 - 15.15 Opening door commissievoorzitter Madelon de Beus, aansluitend lezing keynote speaker dr. Frank de Jong
15.15 - 16.00 Workshopronde 1: Q&A door studenten met keynote speaker
16.00 - 16.15 Korte pauze met koffie en thee
16.15 - 17.00 Workshopronde 2
17.00 - 17.45 Workshopronde 3
17.45 - 19.00 Slotact en dinerbuffet met gelegenheid tot netwerken

Na de opening en lezing de keynote speaker volgt de eerste workshopronde. Dit jaar is deze plenair. Studenten van de Minor Educatie van Wageningen University en leerlingen van de verschillende vo-scholen uit het netwerk stellen in een Q&A hun vragen aan dr. Frank de Jong over wat hij zegt in zijn lezing. Uiteraard kunt u ook uw eigen vragen stellen.

Keynote speaker dr. Frank de Jong

Dr. Frank de Jong heeft twee lectoraatsthema’s onder zijn hoede: Responsief leren, in het programma Impact voor transitie in agri en food, en daarnaast Kenniscreatie en ecologisch intelligent handelen. 

Tijdens de lustrumeditie van de Food Valley Scholenconferentie gaat hij in op "Het leerproces centraal bij technologische ondersteuning in de klas".

Over de keynote lezing

De samenleving is doordrongen van de technologie. Een virusje ontregelt de maatschappij als ware het een griepuitbraak. Uiteraard is ook technologie in de klas niet weg te denken. Whiteboards, Ipads, Socrative, Wiki-wanden, Youtube filmpjes, 'flipping the classroom'…, maar wat voor een leren ondersteunt die technologie? Of anders gesteld: wat voor een soort van leren is er nodig om onze leerlingen en studenten voor te bereiden op een complexe samenleving met vele ‘double bind’ oplossingen voor complexe problemen? En welke technologie ondersteunt een dergelijk leren?

Is dat het oude huiswerk maken in een moderne jasje van ‘flipping-the-classroom’? Wat voor ruimte geeft dat dan voor een meer betekenis gericht leren in je klas?

Hoe helpen visualisaties complexe materie te overzien en helpt dat ook tot het ‘doorgronden’ ervan? Moet je een mobiel verbieden in de klas of is het juist het summum van broekzak onderwijstechnologie in je klas? Wat kunnen ‘social media’ achtige omgevingen brengen in het ondersteunen van begripsvorming als zwaartekracht, bloedsomloop et cetera? Welke leerbenadering en technologie helpt onze leerlingen leren te denken in relatie tot wat er in de samenleving gebeurt?

Technologie in de klas brengt niet altijd een ander leren in de klas, een ander, betekenisgericht en gevend leren in de klas, brengt wel ander technologie in de klas!

Over dr. Frank de Jong

Lectoraat: Responsief onderwijs en Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken

Centraal in zijn denken staat dat het de leerling, student of werknemer is die '‘leert’. Hij of zij ontwikkelt zijn ideeën, theorieën of wijsheid in een culturele, sociale context met anderen. De interactie en verbinding tussen dit collectieve en individuele leren heeft zijn interesse.

De Jong is sinds 2006 fulltime lector bij de faculteit in Wageningen. Sinds 2010 is hij master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Zijn basis ligt, naast in het detailhandelsonderwijs en de sociale academie, in de leerpsychologie en experimentele psychologie. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Tilburg University. De Jong onderzocht het zelfstandig leren door interne regulatie van het leerproces. De Jong werkte bij verschillende universiteiten (Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit, en bij NS opleidingen.

Bron: www.aereshogeschool.nl

Workshops

We hebben vele mooie inzendingen mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. De deadline voor het indienen van een workshopvoorstel is inmiddels verstreken en de inschrijvingen zijn gesloten. Volgend jaar hebt u weer de kans om uw voorstel in te dienen.

Op dit moment is de conferentiecommissie druk bezig om een selectie samen te stellen. De uitgebreide beschrijvingen hiervan zetten wij zo snel mogelijk op de website. Van een aantal inzendingen kunnen wij alvast de titel prijsgeven.

Workshops

Aeres Hogeschool Wageningen Digitale didactiek. Welke afwegingen maak jij? Workshop
Aeres Hogeschool Wageningen Knowledge building en learning analytics: zelf collectief bouwen aan je visie op leren in Knowledge Forum Workshop
Aeres Hogeschool Wageningen Rondleiding Aeres gebouw Rondleiding
Christelijke Hogeschool Ede TOOL Onderzoekend Leren Workshop
Christelijk Lyceum Veenendaal ANW nieuwe stijl; splitsing over de profielen Lezing
Christelijk Lyceum Veenendaal Ontwerpen naar een hoger plan Workshop
Food Valley Netwerk VO-HO Docentontwikkelteam: vakinhoudelijk en onderwijsdidactisch professionaliseren Inloopsessie
Food Valley Netwerk VO-HO Haal meer uit uw netwerk Inloopsessie
Johannes Fontanus College Formatief evalueren Workshop
Het Streek Virtual Reality in het klaslokaal Workshop
HPC Zetten Werken mer Arduino's Workshops
Pantarijn Wageningen XOT, Xerte Online Toolkit Programmapresentatie
Wageningen University & Research Inzet van video in het practicum: “flipped practicumzaal” Workshop
Wageningen University & Research Online gebruiken bij voorlichtingsactiviteiten Best Practice

Meld u hier aan voor de conferentie